CZ | EN
Vyšetření infekčních onemocnění

Vyšetření infekčních onemocnění

Infekční nemoci jsou nemoci, jejichž příčinou jsou nejrůznější mikroorganismy - viry, bakterie, plísně či parazité. Většina z nich je přenosná na člověka z jiného člověka či zvířete, nebo také ze znečištěné vody, půdy či potravin. Infekce nejčastěji postihuje jeden orgán, případně jednu orgánovou soustavu, kde má optimální podmínky k přežití. Spektrum infekčních onemocnění se v posledních desetiletích výrazně změnilo, některé nemoci téměř vymizely v důsledku očkování (např. neštovice), jiné se objevily nově (např. HIV), význam některých kriticky roste (např. agresivní chřipkové kmeny nebo lymeská borelie).

Problematika infekčních nemocí přitahuje stále větší pozornost díky chování člověka. Kvalita medicíny za posledních 100 let zvýšila šanci na přežití jinak geneticky oslabených jedinců. Došlo tak k potlačení principů přirozené selekce. Výsledkem je imunologicky degenerovaná společnost, která vyžaduje stále více léčebných opatření. K tomu navíc paralelně roste agresivita infekčních agens v rámci adaptace na naše obranná opatření (očkování, antibiotika). Výsledkem je spirála, která jednou pro lidstvo nedopadne dobře. Žijme tedy v respektu vůči světu kolem nás a využívejme moderních pokroků medicíny, dává nám šanci na přežití.

vybraná infekční onemocnění
infekční obtíže nejasného původu
nemoci přenášené hmyzem
hmyz přenášející nemoci
parazitární nemoci
pohlavní nemoci (venerologie)

Pro zvídavé nabízím odkaz na Workshop, který jsem pořádal na Petřínské hvězdárně v Praze. Jeho cílem bylo pojmenovat klíčové změny v chování člověka a přírody kolem nás.

program
přednášky

Pokroky v genetice nám umožňují lépe předvídat vrozené dispozice k nemocem, včetně poruch imunitního systému. Pokroky v buněčné imunologii nám umožňují jít za hranice současné medicíny. Díky novým technologiím můžeme buňky imunitního systému přeškolit a vrátit do organismu. Můžeme tak flexibilně přizpůsobovat chování buněk imunitního systému aktuálním potřebám a rizikům. To co by dříve přirozenou cestou trvalo několik generací (adaptace na nové nebezpečí), umí současná medicína řešit ze dne na den. Za tímto účelem jsem vybudoval Českou genetickou banku spol. s r.o., která umí diagnostikovat (stanovovat genetická rizika) a umí zpracovávat tzv. krvetvorné kmenové buňky a buňky imunitního systému (dětí/pupečníková krev a dospělých). V současnosti jsme získali náročná legislativní a odborná povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro zpracování a uložení zmíněných buněk. Nyní nás čeká náročná práce na získání povolení k možnosti buňky v laboratoři dle potřeby pacienta upravovat. I když tento proces bude trvat jěště dlouho, lze považovat nedávno dosažených met za významný úspěch. Odebrání a uložení klíčových buněk krvetvorby a imunního systému je zásadním preventivním opatřením. Uložené buňky odebrané v době plného zdraví mohou elegantně posloužit v rámci rekonstrukce imunity po infekci (např. HIV), po chemoterapii, po nemoci z ozáření, při zestárnutí imunitního systému, při autoimunítních onemocněních.

Kontaktujte nás

Iva Vepřeková,
receptionist

+420 270 003 562 / 564
iva.veprekova(at)mc-praha.cz

Mgr. Tereza Štajnerová, 
client specialist

+420 270 003 562 / 564
tereza.stajnerova@mc-praha.cz

Kontaktní formulář