CZ | EN
Aktuality Souvislost mezi rakovinou pankreatu a periodontitidou

Souvislost mezi rakovinou pankreatu a periodontitidou

12.07.2016

Na světě je každoročně nově diagnostikováno více než 50 000 lidí s rakovinou slinivky. Diagnóza však často přichází až v době, kdy je rakovina pokročilá a pouze 10 % pacientů se dožívá 5 let od diagnózy. Mnohé studie popisují vztah mezi periodontitidou způsobenou bakteriemi v ústech a rakovinou slinivky. Tato znalost by mohla vést k nalezení časného markeru (znaku nemoci) rakoviny slinivky. Mohlo by být dokonce možné najít pacienty s vyšším rizikem rakovinou onemocnět a sledovat je ještě před vypuknutím nemoci či v jejím časném stádiu.

Že přítomnost patogenů předchází či provází vznik rakoviny slinivky, potvrdila také nedávná studie. Autoři získali vzorky slin od 361 lidí s rakovinou slinivky a od 371 zdravých dobrovolníků, které podrobili analýze a sekvenaci DNA. Výsledky ukázaly, že účastníci studie, kteří měli v ústním mikrobiomu také Porphyromonas gingivalis, byli ve vyšším riziku rozvoje rakoviny slinivky, a to až o 59 %. Podobně na tom byli ti, u nichž byla nalezena bakterie Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Zde se riziko vzniku rakoviny slinivky zvýšilo o 50 %. Tyto bakterie byly častěji nalézány ve skupině pacientů než ve skupině zdravých dobrovolníků.

Jiná nedávná studie se věnovala měření koncentrace protilátek proti P. gingivalis v krvi, u lidí, kteří je mají zvýšené, je zvýšené i riziko vzniku rakoviny slinivky.Ke stejnému závěru došla i studie čítající 50 000 účastníků, kdy u lidí s periodontitidou je až o 64%m vyšší riziko, že onemocní rakovinou slinivky. Toto riziko je tedy vyšší než např. u kouření. P. gingivalis je ovšem spojena i s dalším typem rakoviny, a to rakovinou jícnu. U 61 % ze 100 pacientů s tímto druhem rakoviny byla ve vzorcích přítomná i P. gingivalisNavíc její přítomnost zhoršuje prognózu, neboť je také spojena s metastazováním.

Existuje tedy spojitost mezi dysbiózou ústního mikrobiomu a rakovinou slinivky. Zatím však není jisté, zda je P. gingivalis a A. actinomycetemcomitans zapojena přímo do vzniku rakoviny, či se přemnoží jako následek rakoviny samotné.

Vzhledem k tomu, že v první studii byly vzorky odebírány ještě před nástupem nemoci, se zdá pravděpodobnější, že jsou bakterie do vzniku rakoviny zapojené nebo „ukazují“, že je tělo predisponované ke vzniku této rakoviny. Na konečný závěr je nutné provést další studie.

 

Zdroj:

https://www.verifresh.com/wp-content/uploads/2016/06/Jama-pancreatic-cancer-and-periodontal-disease.pdf

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 
 

 Mgr. Tereza Štajnerová,
odborný asistent

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář