CZ | EN
Projekty MCP AVECELL – kmenové buňky a regenerační medicína – veterinární projekt

 

AVECELL – kmenové buňky a regenerační medicína – veterinární projekt

Moderní medicína nabízí nové možnosti v terapii zvířat. Slibným nástrojem jsou tzv. mezenchymální kmenové buňky, ze kterých lze za specifických podmínek v laboratoři vypěstovat chrupavku, úpon nebo kost.

Za přirozených (fyziologických) podmínek jsou zárodky těchto buněk vyplavovány z kostní dřeně. Krevním oběhem následně putují do tkáně, která byla narušena a vyžaduje regenerativní zásah. Buňky reagují na signály poškození z fyzické zátěže, po úrazu nebo na infekci.

Věkem se aktivita těchto buněk snižuje, proto se postupně kvalita tkání zhoršuje a dochází ke stárnutí. Tento fyziologický proces lze částečně zvrátit. Zárodky mezenchymálních kmenových buněk je možné odebrat přímo z kostní dřeně, periferní krve nebo tukové tkáně a následně je v laboratoři namnožit. Takto připravené buňky se aplikují přímo do místa poškození, které následně zregeneruje.

Legislativa veterinární medicíny ČR umožňuje léčbu mezenchymálními kmenovými buňkami u zvířat. Povolení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) jsme obdrželi v roce 2015 a následně jsme spustili projekt AVECELL®.

Klinická a laboratorní data nám současně slouží k přípravě podkladů pro léčbu mezenchymálními kmenovými buňkami v humánní medicíně (ECCELL®).

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 
 

 Mgr. Tereza Štajnerová,
odborný asistent

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář