CZ | EN
Projekty MCP ULOŽENÍ KMENOVÝCH BUNĚK - pupečníková a periferní krev

ULOŽENÍ KMENOVÝCH BUNĚK - pupečníková a periferní krev

Slibným nástrojem v moderní terapii jsou tzv. kmenové buňky. Obecně se jedná o zárodečné buňky, ze kterých se mohou "vypěstovat" různé tkáně a orgány (např. chrupavka, oko…).

Základní definice těchto buněk je z oboru embryologie známá desítky let. K výraznému posunu v léčbě došlo v roce 2006, kdy profesor Yamanaka dokázal z běžné buňky vytvořit zárodečnou buňku a tu následně přeprogramovat na jinou tkáň (např. místo kožní buňky tak vzniklo svalové vlákno). Následně vznikl nový směr výzkumu, v němž nebylo nutné vycházet z lidských embryonálních buněk, jejichž použití bylo pro mnohé z pochopitelných morálních důvodů nepřijatelné. Začala tak éra nového vědního oboru, v rámci kterého vznikla řada nových terapeutických postupů.

Kmenových buněk se standardně využívá v hematologii, v současnosti však přibývá řada protokolů pro jejich využití v imunologii (léčba imunodeficitů, autoimunity, chronických infekcí) a u onkologických onemocněních.

Samostatnou kapitolou v moderní medicíně je pak proces regenerace, v němž se využívá unikátních vlastností tzv. mezenchymálních kmenových buněk k obnově poškozených tkání.

Medicínské centrum Praha vypracovalo a zavedlo protokoly pro zpracování a uložení tzv. hematopoetických kmenových buněk z pupečníkové krve a periferní krve dospělých. Archivace těchto buněk má jedinečný preventivní charakter.

Současně připravujeme protokoly pro léčebné využití hematopoetických kmenových buněk v imunologii, onkologii a infekčním lékařství.

V roce 2015 jsme získali povolení k léčbě mezenchymálními kmenovými buňkami ve veterinárním lékařství; tak vznikl projekt AVECELL®, jehož výsledky bude možné využít i v humánní medicíně.

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 
 

 Mgr. Tereza Štajnerová,
odborný asistent

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář