CZ | EN
Služby Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom

 

Chronický únavový syndrom se definuje pomocí symptomů, nejčastěji jako klinicky prokazatelná leč ani podrobným vyšetřením nevysvětlitelná únava neustupující po odpočinku trvající nejméně půl roku. Tento stav vede k omezení předchozí aktivity nemocného. Názory na vlastní etiologii se liší, většina lékařů zabývajících se tímto syndromem se kloní k tomu, že jde vlastně o skupinu syndromů různé etiologie a stejného projevu, ve vlastním rozvoji onemocnění hraje různou roli interakce mezi infekčními, neuroendokrinními, imunologickými a psychogenními faktory.

Onemocnění  vyžaduje pečlivé laboratorní vyšetření zaměřené na komplexní stav nervového systému, imunitnity, autoimunity, alergickou konstituci, chronickou infekční zátěž, hormonální profil a metabolismus. Při řešení je nezbytné brát v úvahu individuální anamnestické a laboratorní parametry, je nutné dobře chápat různé biologické principy až na molekulární úrovni.

Nově se u nás soustředíme i na problematiku mitochondrií, které jsou klíčovým energetickým zdrojem každé buňky v našem těle a mohou hrát v diagnoze únavového syndromu významnou roli.

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 
 

 Mgr. Tereza Štajnerová,
odborný asistent

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář