CZ | EN
Služby Laktózová intolerance

Laktózová intolerance

 

Laktózová intolerance (nesnášenlivost laktózy) je částečná nebo úplná neschopnost organismu zpracovat laktózu (mléčný cukr) , která se přirozeně vyskytuje v mléce a mléčných výrobcích. Jedná se o enzymatickou poruchu, jež vzniká nedostatečnou produkcí laktázy, tedy enzymu, který štěpí mléčný cukr na 2 monosacharidy: galaktózu a glukózu.

Často je nesprávně zaměňována za alergie na bílkoviny obsažené v kravském mléce. Laktózová intolerance je enzymatická porucha, kdežto u alergie na kravské mléko se vůči bílkovině v mléku obsažené tvoří specifické protilátky. Laktózová intolerance není alergií. Navíc i v případě, že náš organismus není schopen laktózu štěpit, existuje mnoho druhů bakterií, jež jsou součástí naší střevní mikroflóry a které jsou schopny laktózu fermentovat. Vedlejším produktem tohoto typu metabolismu laktózy je však nadměrné množství plynů jako metan nebo oxid uhličitý.

Existují 3 typy laktózové intolerance: vrozená laktózová intolerance, primární typ a sekundární typ. Vrozená laktózová intolerance má velmi vzácný výskyt a trpí jí asi 40 lidí na světě. Primární typ je přirozeným stavem v dospělosti, který u některých jedinců nastane a může zase sám vymizet. Sekundární typ se vyskytuje u postižení střeva například zánětem nebo po ozařování onkologických pacientů v oblasti dutiny břišní.

Nejčastější příčinou nedostatku laktázy, jejíž gen leží na chromozomu 2, bývá přirozený geneticky podmíněný pokles produkce tohoto enzymu s přibývajícím věkem. Tento typ laktózové intolerance se nazývá se adultní (dospělý).

Laktózovou intoleranci je vhodné chápat jako normální stav. Vyskytuje se téměř na celém světě, ale hustota postižení obyvatelstva se značně liší, přičemž platí, že v Evropě a Asii vzrůstá ze severu směrem na jih, viz mapa výskytu.

Genetický test

 

 

 

QGEN – genetické testy

Moderní medicína nabízí nové možnosti v diagnostice. Výrazný pokrok v analýze lidského genomu za posledních 10 let umožňuje v mnoha případech vysoce citlivé stanovení míry genetického rizika k různým metabolickým, onkologickým, neurologickým, endokrinologickým či imunologickým nemocem. Za pokrokem stojí nové technologie, nižší náklady a globalizace, která umožňuje expertům sdílet data.

Náš projekt se snaží srozumitelným jazykem vysvětlovat genetiku, tak aby i laik problematice porozuměl. Aktuálně v rámci projektu QGEN nabízíme genetické testy k vybraným nemocem, u nichž lze dobře stanovit míru rizika. Výsledek genetické analýzy má u těchto nemocí preventivní význam – například při potvrzení celiakie zabrání bezlepková dieta rozvoji nemoci, podobně je tomu u laktózové intolerance, trombofilie nebo paradentózy.

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 
 

 Mgr. Tereza Štajnerová,
odborný asistent

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář