CZ | EN
Projekty MCP MEDICÍNSKÝ INDEX – informační a vzdělávací portál pro lékaře a veřejnost

 

MEDICÍNSKÝ INDEX – informační a vzdělávací portál pro lékaře a veřejnost

Obecně prospěšná společnost Medicínský Index byla založena v roce 2008. Záměrem a cílem projektu je vytvoření informačního, poradenského a vzdělávacího portálu pro pacienty a pro poskytovatele zdravotní služby. K hlavním aktivitám společnosti patří rovněž pořádání vzdělávacích konferencí, workshopů a přednášek se zdravotnickou tématikou.

Zavedení odborného a pacientského hodnocení lékařů (tzv. medindex) umožňuje pacientům rychlejší orientaci při výběru lékaře či zdravotnického zařízení. Poskytnutím objektivních údajů usilujeme o zprůhlednění práce lékařů a zdravotnických zařízení. Stávající databáze lékařů je postupně rozšiřována a průběžně aktualizována.

Průběžně sledujeme odborné akce (školení, semináře, workshopy, kongresy), nové české a zahraniční publikace a informujeme veřejnost o novinkách v rezortu zdravotnictví. Registrovaným lékařům umožňujeme přístup k odborné literatuře za zvýhodněných podmínek v rámci multilicenčního přístupu.

Součástí projektu je také právní poradna pro pacienty i pro zdravotníky. Cílem právní kanceláře je zpřehlednit a zefektivnit zdravotní právo, aby zdravotní služba sloužila nemocným a lékaři umožnila kvalitní práci.

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 
 

 Mgr. Tereza Štajnerová,
odborný asistent

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář