CZ | EN
Služby Očkování

Očkování

 

 • komplexní všeobecná prohlídka
 • komplexní laboratorní vyšetření
 • komplexní imunologické testy
 • komplexní infekční screening
 • cílené genetické testy
 • komplexní genetický screening

 

Připravujeme podrobnosti.

 

Posláním očkování je vytvořit imunologickou paměť, která ochrání tělo před nebezpečnou infekcí. Díky očkování se celosvětově podařilo významně snížit výskyt mnoha smrtelných onemocnění.

Přínos očkování pro společnost je nezpochybnitelný. V současné době je jen potřeba „srovnat krok“ s farmaceutickým průmyslem. Za posledních 20 roků došlo k výraznému, až překotnému rozšíření nabídky očkování a zásadně se změnily i některé technologické postupy výroby vakcín. Teprve zpětně dochází k vyhodnocování některých možných úskalí.

Jako očkování je označována aktivní imunizace, která vyvolává imunitní reakci proti určitému původci infekčního onemocnění – bakterii, viru, houbě nebo parazitu. Podání očkovacích látek vede k tvorbě specifických protilátek a paměťových buněk, které po kontaktu s patogenem zabezpečí včasný nástup obranné reakce. Očkovací látky se nazývají vakcíny.

Používají se tzv. vakcíny živé, které obsahují živé oslabené mikroorganismy nebo vakcíny připravené z usmrcených mikroorganismů, popřípadě vakcíny neživé/rekombinantní (uměle nesyntetizované).

Živé: Zostavax (pásový opar); Varilrix, Proquad, Priorix tetra (plané neštovice); Pneumo 23, Prevenar, Prevenar 13, Synflorix (pneumokokové nákazy); Priorix (spalničky, zarděnky, příušnice); Rotarix, Rotateq (rotavirové infekce)

Usmrcené: Dukoral (cholera); Infarix hexa; Fluad, Fluarix, IDflu, Influvac, Optaflu, Preflucel, Vaxigrip (chřipka); Ixiaro (japonská encefalitida B); FSME, Encepur (klíšťová encefalitida); Verorab (vzteklina); Avaxim 160, Havrix 1440, Havrix 720 Junior Monodose, Twinrix Adult, Twinrix Paediatric (Hepatitida A)

Neživé/rekombinantní: Typhim Vi (břišní tyfus); Engerix-B (Hepatitida B); Cervarix, Silgard (papilomaviry)

Aktivace imunity po očkování může trvat měsíce nebo roky, záleží na typu vakcinace a na zdravotním stavu jedince.

V České republice platí systém povinného pravidelného očkování, který se řídí očkovacím kalendářem. Při cestování do exotických krajin je doporučováno očkovací proti dalším nemocem.

Tabulka doporučených a povinných očkování ZDE.

Očkování však s sebou nese i jistá rizika, zvláště u jedinců s poruchou imunity. Proto je potřeba vždy dobře zvážit individuální kondici každého jedince. Optimálně doporučujeme provést před očkováním základní imunologické vyšetření, které vedle anamnézy zahrnuje laboratorní testy:

 • buněčnou imunitu
 • protilátkovou imunitu
 • HLA konfiguraci
 • riziko rozvoje autoimunity
 • alergickou IgE konstituci

Břišní tyfus

Břišní tyfus, způsobený bakterií Salmonella enterica typhi, patřící do skupiny hlavních střevních patogenních bakterií u člověka, i u divokých a domácích zvířat, je horečnaté onemocnění doprovázené bolestmi hlavy, slabostí, nechutenstvím a únavou. Jen zřídka se dostaví průjem, časteji se dostaví zácpa. Inkubační doba bývá 5-24 dní.

Pokud není zahájena včasná léčba, obvykle se během prvních dvou týdnů dostaví mrákotný stav a blouznění. Onemocnění může být doprovázeno komplikacemi jako např. krvácení do střev, vzácně i protržení střev, dále zánět pobřišnice, kostní dřeně a žlučníku, který se nejčastěji vyskytuje u žen a může vést k případnému bacilonosičtství. Průběh břišního tyfu bývá u dětí mírnější, zatímco u starších osob ho zpravidla doprovázejí komplikace.

Očkování: Před vycestování do krajin se špatnými hygienickými podmínkami se doporučuje provést očkování. Obvykle se doporučuje očkovat minimálně 10-14 dní před vstupem do endemické oblasti, tj. před očekávatelným rizikem expozice.

Posilující (booster) očkování se provádí rovněž jednou dávkou každé tři roky, vyžadují-li si to okolnosti. V některých zemích je registrovaná jen dvouletá platnost postvakcinační ochrany.

Očkovací látka: Typhim Vi (neživá polysacharidová vakcína; výrobce: SANOFI PASTEUR)

Černý kašel (pertusse)

Černý kašel je vysoce nakažlivé, akutní infekční onemocnění. Původcem je Bordetella pertussis.

Inkubační doba tohoto bakteriálního onemocnění je průměrně jeden až dva týdny, nejčastěji bývají postiženy děti do šesti let. Dnes se však setkáváme s jeho výskytem i u starších dětí a dospělých. Přenáší se kapénkovou infekcí a mezi jeho nejčastější projevy patří záchvaty křečovitého kašle. Krátké, štěkavé kašlání je následováno hlubokým obtížným nádechem s lapáním po dechu.

Očkování: Základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte třemi dávkami hexavalentní očkovací látiky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky. Čtvrtá dávka se očkovací látky se podá nejpozdějí před dovršením 18. měsíce věku dítěte.

Očkovací látka: Vakcína Infanrix hexa - kombinovaná (6 očkovacích látek: záškrt, dávivý/černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, tetanus, onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae B); (vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B a poliomyelitidě (inaktivovaná); výrobce: GlaxoSmithKline)

Dětská obrna (poliomyelitida)

Dětská obrna je infekční onemocnění mozku a míchy postihující především děti, ale i mladší dospělé jedince. Přenáší se orofekálně nebo kapénkovým způsobem.

Během inkubace, 7-14 dní, se poliovirus zachycený na sliznici dýchacích cest pomnoží a rozšíří zejména do střevního traktu. Dětská obrna se projevuje ve formě poměrně slabých chřipkových příznaků (teplota, nevolnost, bolest hlavy a břicha, celková slabost). V některých případech se však onemocnění může rozvinout až do obrny různých svalů s trvalými následky, anebo způsobit i smrt. Nejhorší variantou je, dojde-li k ochrnutí svalů, které jsou nezbytné pro chůzi a dýchání. Pacientův život pak závisí na podpůrné ventilaci, jinak hrozí smrt.

Očkování: Doporučený věk je od započatého 9. týdne 1. dávka, dále dle vyhlášky u hexavakcín - 2. dávka po minimálně 1 měsíci, 3. dávka po minimálně dalším 1 měsíci. 4. dávka se podává nejméně 6 měsíců po podání 3. dávky, nejpozději před dovršením 18. měsíce věku dítěte

Očkovací látka: Vakcína Infanrix hexa: kombinovaná (6 očkovacích látek: záškrt, dávivý/černý kašel, onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae b, dětská obrna, žloutenka typu B, tetanus); (vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B a poliomyelitidě (inaktivovaná); výrobce: GlaxoSmithKline)

Hemofilové infekce

Hemofilus je původcem mnoha různých infekčních stavů a záleží na tom, jaká část organismu je bakteriemi napadena. Tyto bakterie se u mnoha lidí nachází v dýchacích cestách, aniž by způsobovaly jakékoliv příznaky, a proto je i jejich přenos ve formě kapénkové infekce velmi snadný. 

1. Hemofilové infekce horních cest dýchacích – U dospělých lidí se může jednat o relativně banální stavy spojené s kašlem, bolestmi v krku, únavou a horečkami. U malých dětí se ovšem vyskytovalo velmi nebezpečné onemocnění záklopky hrtanové, které se označuje jako akutní epiglotitida. Masivní otok této oblasti může vést k uzávěru dýchacích cest a následnému udušení.

2. Zápal plic – Hemofilus je jednou z mnoha bakterií, které často způsobují záněty plicní tkáně. Infekce probíhá jako klasická pneumonie – projevuje se vlhkým kašlem s vykašláváním hlenů, horečkou a celkovou schvácenosti.

3. Meningitida – Hemofilus může být i původcem hnisavého zánětu mozkových blan. Meningitida se objevovala zejména u kojenců a batolat. Mezi příznaky patří bolesti hlavy, ztuhlost šíje, zvracení a poruchy vědomí.

4. Zánět středního ucha – Infekce v této oblasti se projevuje prudkou bolestí, někdy i nevolností a zvracením. Pokud není zánět ošetřen, může dojít k prasknutí bubínku a výtoku hnisu vzniklým otvorem.

Očkování: Základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte třemi dávkami hexavalentní očkovací látiky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky. Čtvrtá dávka se očkovací látky se podá nejpozdějí před dovršením 18. měsíce věku dítěte.

Očkovací látka: Vakcína Infanrix hexa - kombinovaná (6 očkovacích látek: záškrt, dávivý/černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, tetanus, onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae B); (vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B a poliomyelitidě (inaktivovaná); výrobce: GlaxoSmithKline)

Cholera

Cholera je nebezpečné průjmové onemocnění, jehož původcem je gramnegativní bakterie Vibrio cholerae.

Infekce se začne projevovat během několika hodin až 5 dnů po požití kontaminované potravy nebo vody. Typicky vzniká náhlá bolest a křeče v břiše a objeví se průjem. Ten bývá vodnatý, stolice má charakter kalné hnědavé nebo našedlé tekutiny, ve které plavou vločky hlenu, připomíná rýžový odvar. Průjem bývá velmi úporný, stolice odchází spontánně, bez nutkání, a ve velmi krátkých intervalech. Nemocný tak může ztratit až jednu třetinu tělesné hmotnosti během několika hodin. Po průjmech dochází obvykle ke zvracení, přičemž zvratky vypadají podobně jako stolice.
Rozvíjející ztráty tělesné vody a iontů vedou k rychlé dehydrataci, krevní tlak prudce klesá a je velmi těžko měřitelný.

Očkování: Nepovinné očkování. Výskyt cholery je hlášen v určitých oblastech nebo za určitých okolností.
Očkování je doporučeno dle aktuální epidomiologické situace, doporučení je ovlivněno oblastí plánované cesty, viz oblasti výskytu podle Světové zdravotnické organizace.
Ve věku 2-6 let se aplikují 3 poloviční dávky v intervalu 1-6 týdnů, posilující dávka po 6 měsících.
6 let se aplikují 2 dávky v intervalu 1-6 týdnů, posilující dávky po dvou letech.

Očkovací látka: Dukoral (inaktivovaná; výrobce: Crucell Sweden AB)

Chřipka

Chřipka je nakažlivé virové onemocnění postihující převážně dýchací cesty. Vzhledem ke krátké inkubační době (18 až 24 hodin) začíná chřipka často velmi náhle a bez varování, takřka z plného zdraví. Přestože virus do organismu proniká přes sliznice dýchacího ústrojí, prvními projevy chřipky překvapivě nejsou ani rýma, ani kašel.

Chřipka začíná zpravidla vysokou horečkou (38 až 40 °C). Vzestup teploty obvykle provází zimnice a třesavka. Přidávají se silné bolesti hlavy. Ty mohou být spojeny i se světloplachostí a ztuhlostí šíje. Časté jsou bolesti kloubů, svalů, očí, zad a nohou. To vše je spojeno s výraznou únavou. Dalším možným příznakem je nevolnost, někdy zvracení, průjem nebo zácpa či nechutenství. Během dalších jednoho až dvou dnů nastupují již klasické příznaky z postižení dýchacích cest. Je to rýma, bolest a pálení v hrdle, suchý dráždivý kašel. Ten se postupem času zvlhčuje a mění v produktivní hlenovitý kašel. Teploty, únava, bolest hlavy a svalů obvykle vymizí během tří nebo čtyř dnů. Rýma a kašel pak trvají zhruba týden až deset dnů. Zvýšená únavnost a slabost se mohou v různé míře objevovat ještě měsíc po onemocnění.

Očkování: Možnost očkování je již od 6. měsíce věku. Provádí se každoročně před vypuknutím virových nákaz v podzimních měsících. Chránit před chřipkou Vás dokáže po dalších 6 až 12 měsíců.

Vakcína/dávka: 0,25 ml ve věku 6-36 měsíců, 2 dávky v intervalu 4 týdnů.
Vakcína/dávka: 0,5 ml ve věku 3-9 let, 1 dávka.
Vakcína/dávka: 0,5 ml nad 9 let, 1 dávka.

Posilující (booster) imunizace nemá v případě očkování proti chřipce význam, neboť každý rok je třeba provádět přeočkování vůči novým kmenům divokých chřipkových virů.

Očkovací látka: Fluad (inaktivovaná; výrobce: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.); Fluarix (štěpený virion, inaktivovaná; výrobce: GlaxoSmithKline); IDflu (štěpený  virion,  inaktivovaná; výrobce: Sanofi Pasteur); Influvac (inaktivovaná; výrobce: Abbott Biologicals B.V.); Optaflu (inaktivovaný povrchový antigen připravený v buněčné kultuře; výrobce: Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH); Preflucel (štěpený  virion, inaktivovaná, připravovaná  na buněčných kulturách; výrobce: BAXTER AG); Vaxigrip (inaktivovaná, štěpený virion; výrobce: SANOFI PASTEUR)

Japonská encefalitida B

Japonská encefalitida patří mezi infekční tropické nemoci. Jde o zánětlivé onemocnění mozku vyvolané virem stejné skupiny, jako jsou např. viry středoevropské klíšťové encefalitidy, žluté zimnice nebo horečky dengue. K přenosu dochází infikovaným komárem prostřednictvím prasat, skotu nebo ptáků. K přenosu z člověka na člověka nedochází.

Inkubační doba je 4-16 dní. Na počátku se objeví horečky, které doprovází bolest hlavy, zvracení a často i silná bolest břicha. Onemocnění graduje poruchami řeči, rozvojem deliria, křečí, někdy i těžkých duševních poruch. Dostane-li se nákaza až do tohoto stádia, končí smrtí.

Očkování: Je vhodné pro cestovatele, kteří se budou pohybovat v zemědělských oblastech během a po období dešťů (přemnožení komárů). Očkovat lze již od 2. měsíce věku. U dospělých je potřeba apliovat dvě dávky vakcíny v rozestupu 28 dní, ochranný účinek nastupuje jeden týden po aplikaci 2. dávky. První posilující dávka byla stanovena za 12-24 měsíců; další booster nebyl stanoven.

Očkovací látka: Ixiaro (inaktivovaná, adsorbovaná; výrobce: Valneva Austria GmbH)

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida je infekční onemocnění virového původu postihující mozek a mozkové blány. Virus klíšťové encefalitidy, patřící mezi tzv. flaviviry, je přenášen zejména klíšťaty, popřípadě komáry.

Poté, co virus klíšťové encefalitidy pronikne do našeho organismu, nastává inkubační doba, která však ještě nenese žádné známky onemocnění a probíhá celkem bez komplikací. Toto období trvá většinou týden až čtrnáct dní, avšak může se protáhnout až na celý měsíc. Průběh tohoto onemocnění můžeme rozdělit na dvě fáze. Po skončení inkubační doby nastupuje první fáze, která s sebou nese příznaky lehké chřipky. Po několika dnech tato fáze ustoupí a nastává období klidu, bez jakýchkoli příznaků nemoci, trvající zhruba dva týdny. Vybraní jedinci, kteří onemocněli touto chorobou, nemusí příznaky této první fáze vůbec pozorovat a nemoc jim propukne rovnou druhou fází. U některých pacientů může nemoc dokonce touto fází skončit a je možné, že dojde k úplnému uzdravení. Pakliže někdo takové štěstí nemá, nastupuje druhá fáze, kterou můžeme charakterizovat vysokými horečkami, prudkými bolestmi hlavy, světloplachostí, nevolností, zvracením, ztuhnutím svalů na šíji, svalovým třesem, obrnou, poruchami spánku, paměti a koncentrace a celkovou dezorientací.

Očkování: Jediný spolehlivý prostředek prevence.

Základní očkování se skládá ze tří injekcí, které se aplikují do svalu ramene a to ve dny 0, za 1 – 3 měsíce a za 5 – 12 měsíců po druhé dávce. V teplém období roku je nutné přistoupit ke zrychlenému schématu. U vakcíny FSME-IMMUN se druhá dávka podá již za 14 dní po dávce první. Ochrana proti onemocnění nastupuje asi za 14 dní po druhé dávce. Po třetí dávce přetrvává ochrana 3 roky. Pro zachování obranyschopnosti je důležité, aby docházelo k pravidelnému přeočkování jednou dávkou po 3 – 5 letech.

Očkovací látky: FSME-IMMUN (celý inaktivovaný virus; výrobce: Baxter); Encepur (inaktivovaný  TBE  virus; výrobce: Novartis)

Meningokokové nákazy

Zdrojem nákazy je člověk, původcem onemocnění je bakterie Neisseria meningitidis. K nákaze dochází při bližším styku s nemocným nebo i bezpříznakovým bacilonosičem především při velkém nahromadění lidí a vyšší fyzické námaze. Bakterie se přenáší kapénkovou infekcí.

Meningokokové infekce jsou závažné onemocnění způsobující různé formy zánětů mozkových blan (hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh, kdy v krátké době, během pouhých několika hodin, dojde z plného zdraví k životu ohrožujícímu selhání organizmu.

Očkování: Nepovinné očkování, o vhodnosti a nutnosti očkování se poraďte s Vaším lékařem. Aktivní imunizace dětí (vakcínami Menjugate a Neisvac C) je možná od 2 měsíců věku.

Dávkování:
Polysacharidová: ve věku od dvou let 1 dávka, posilující dávka v intervalu nejdříve po 2-3 letech, lépe však po 4-5 letech.
Konjugovaná: Možné očkovat již od 2 měsíců věku, ve věku 2-11 měsíců 2 dávky v intervalu 1-2 měsíce, interval posilující dávky 3/5 let (3letý interval u dětí mladších6 let a 5letý interval u usob starších 6 let, jsou-li kontinuálně vystaveny riziku miningokokových nákaz).
Od jednoho roku se aplikuje 1 dávka, posilující dávky opět v intervalu 3/5 let.

Očkovací látka: Vakcína Menjugate (konjugovaná oligosacharidová vakcína; výrobce: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.), Vakcína Neisvac C (konjugovaná polysacharidová vakcína, adsorbovaná; výrobce: Baxter); Vakcína Meningococcal Polysaccharide (výrobce: SANOFI PASTEUR), Vakcína Menveo (Konjugovaná vakcína; výrobce: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.), Vakcína Nimenrix (Konjugovaná vakcína; výrobce: GlaxoSmithKline)

Pásový opar (Herpes zoster)

Herpes zoster – neboli pásový opar je bolestivé virové onemocnění. Je způsoben reaktivací viru planých neštovic, který přetrvá nenápadně v nervových buňkách (spinálních gangliích) a přijde-li podnět, vrátí se v podobě pásového oparu. Podnětem pro reaktivaci viru je nejčastěji oslabení imunity (to bývá časté při léčbě cytostatiky, u pacientů HIV pozitivních, nemocných Hodginovou chorobou). Spouštěcím mechanismem bývá také často šok, stres, úraz či porucha výživy. 

Základním znakem nemoci je tvorba puchýřků v ohraničených pásovitých ložiscích. Jedná se o vnější projev zánětu nervu. Inkubační doba je 7–14 dní. Období nakažlivosti bývá zhruba 1–2 dny před prvními příznaky a maximálně 5 dní po objevení puchýřků (po jejich zaschnutí).

Očkování: Doporučuje se osobám nad 50 let věku, očkovaným, nebo které prodělaly onemocnění planými neštovicemi, nebo s oslabeným imunitním systémem. Očkování se doporučuje k prevenci opakovaných infekcí virem pásového oparu.

Očkovací látka: ZOSTAVAX (živá vakcína; výrobce: SANOFI PASTEUR)

Plané neštovice (Varicella)

Plané neštovice představují vysoce nakažlivou akutní chorobu, která je způsobená lidským Herpes virem, tzv. HHV-3 (Varicella Zoster Vir).

Nejčastějšími oběťmi tohoto viru jsou děti od tří do deseti let. U těchto pacientů je průběh nemoci zpravidla bezproblémový, avšak u dětí v pubertálním období nebo u dospělých již mohou nastat vážnější komplikace. Virus planých neštovic se šíří vzduchem (kapénková infekce) nebo přímým kontaktem s nakaženým.

Inkubační doba trvá zhruba čtrnáct až šestnáct dní. Po tomto období se objevují první nespecifické příznaky, které jsou označovány jako tzv. prodromy. U nemocného člověka je pozorována zvýšená teplota nebo zimnice a mohou nastat žaludeční problémy nebo průjem. Významným signálem je počínající svědění a bolest kůže v místě, kde se později vytvoří puchýřky - tzv. neštovičky, které se mohou vyskytovat v pěti vývojových stádiích. Nejprve se objeví drobná zarudlá skvrnka, makula. Ta zvětší svůj objem a vyroste z ní svědivý pupen, toto stadium se označuje jako tzv. papula. Na tomto pupenu se vytvoří vezikula, puchýřek naplněný čirou tekutinou. Poté, co se tekutina zakalí, vznikne hnis a puchýřek se přemění na pustulu. Po nějaké době puchýřky prasknou, vysuší se a vytvoří se na nich tzv. krustičky, které se po jednom až dvou týdnech odloupnou. Člověk nemůže nikoho infikovat teprve poté, co se na všech puchýřcích vytvoří krusty.

Očkování: Nepovinné, o vhodnosti a nutnosti očkování se poraďte s Vaším lékařem. Ve věku od 9 měsíců do 12 let včetně se imunizace provádí jednou dávkou vakcíny. Po první dávce vakcíny obsahující antigen varicelly lze podat další/doplňující dávku vakcíny (ne dříve než po 4 týdnech). Interval posilující dávky nebyl stanoven.

Očkovací látka: vakcína Varilrix (vakcína obsahuje živý  oslabený  virus  varicella  zoster; výrobce: GlaxoSmithKline); Zostavax (živá vakcína; výrobce: SANOFI PASTEUR MSD); Proquad (živá vakcína proti spalničkám, příušnicím a planým nestovicím; výrobce: SANOFI PASTEUR); Priorix Tetra (živá vakcína proti spalničkám, příušnicím a planým nestovicím; výrobce: GlaxoSmithKline)

Pneumokokové nákazy

Původcem pneumokokových onemocnění jsou bakterie Streptococcus pneumonia. 

Zdrojem je výhradně nemocný člověk nebo bacilonosič a přenáší se obvykle kapénkovým způsobem. Někdy vzniká jako vnitřní infekce bacilonosiče, jehož oslabený imunitní systém podmiňuje případnou bakteriální kolonizaci. Doba inkubace je krátká, v rozmezí 1-3 dní. Pneumokoková pneumonie se projevuje zpravidla náhlou vysokou teplotou, třesavkou a zimnicí. Doprovází ji vykašlávání malého množství rezavých hlenů a bolestí na hrudi. V těžších případech se přidává i dušnost a porucha srdečního rytmu. Její záludnost a komplikovanost spočívá v relativně časté antibiotické rezistenci.

Očkování: Lze provádět od 2 měsíců věku dítěte. Schéma pro přeočkování se řídí dle daného typu vakcíny.

Dávkování: Polysacharidová: od 2 let věku, 1 dávka, interval posilující dávky 3-5 let (tři roky u dětí mladších 10 let).
Konjugovaná: ve věku 2-6 měsíců, 3+1 dávka, interval mezi základními dávkami 1-2 měsíce, interval posilující dávky 6-12 měsíců (ve druhém roce života). Ve věku 1-2 roky 1+1 dávka, interval mezi základními dávkami 1-2 měsíce, interval posilující dávky 6-12 měsíců (ve druhém roce života). Od dvou let věku, 1 dávka, interval posilující dávky nebyl stanoven.

Očkovací látky: PNEUMO 23 (polysacharidová; výrobce: SANOFI PASTEUR); PREVENAR (aktivní pneumokoková sacharidová konjugovaná vakcína, adsorbovaná; výrobce: Pfizer Limited); PREVENAR 13 (aktivní pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína; výrobce: Pfizer Limited); SYNFLORIX (aktivní pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína, adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline)

Příušnice (parotitida)

Příušnice (parotitis epidemica) jsou akutní virové onemocnění. Virus příušnic patří do skupiny paramyxovirů, které jsou původcem také zarděnek a spalniček. Příušnice jsou vysoce nakažlivé, podléhají proto povinnému očkování.

Nemoc se přenáší z člověka na člověka kapénkovou infekcí. První příznaky se objevují 15-21 dní od nakažení. Nemocný je však infekční už týden před projevem prvního příznaku a ještě dva týdny po jejich odeznění.

Očkování: Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den patnáctého měsíce po narození dítěte. Přeočkování se provede za 6-10 měsíců po provedeném základním očkování.

Očkovací látka: Vakcína Priorix - kombinovaná (3 očkovací látky: spalničky, zarděnky, příušnice); (živá  atenuovaná  vakcína; výrobce: GlaxoSmithKline)

Papilomaviry (rakovina děložního čípku)

Rakovina děložního čípku (někdy je označována jako „karcinom děložního hrdla“ nebo „cervikální karcinom“) je zhoubné nádorové onemocnění, kdy se povrchové buňky děložního čípku začnou nekontrolovatelně množit.

Samotnému nádoru (karcinomu) předcházejí přednádorové změny buněk (tzv. prekancerózy), se kterými se organismus někdy sám vypořádá. Prekancerózy se neprojevují žádnými zdravotními obtížemi a lze je odhalit jedině specializovaným cytologickým vyšetřením. Tyto časně objevené přednádorové stavy lze úspěšně vyléčit. Čím později však dojde k diagnóze, tím je léčba náročnější a i méně úspěšná.

Přednádorové změny jsou asymptomatické (neprojevují se žádnými příznaky), proto je velmi důležité, aby ženy po zahájení sexuálního života pravidelně chodily na preventivní gynekologické prohlídky. Mezi pozdní příznaky, kdy už je nádor výrazněji rozvinut, patří bolest v podbřišku, krvácení po pohlavním styku nebo zapáchající výtok z pochvy. (Uvedené příznaky nemusí být vždy projevem zhoubného nádoru, vždy jsou však důvodem k návštěvě gynekologa.)

Očkování: O vhodnosti a nutnosti očkování se poraďte s Vaším lékařem. Podle doporučení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP k očkování proti HPV ze dne 4. 4. 2008 je pro naprostou většinu ženské populace ČR optimální doba pro vakcinaci proti HPV a karcinomu děložního čípku období těsně po dosažení 15. roku věku, těsně před zahájením pohlavního života. Přínosem je ale vakcína i pro ženy starší, sexuálně aktivní.

Dávkování:

9-14 let: 2 dávky v 0, 6 měsících
od 15 let: 3 dávky v 0, 1, 6 měsících

Očkovací látka: Vakcína Cervarix (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline); Vakcína Silgard (rekombinantní, adsorbovaná; výrobce: Merck Sharp & Dohme Ltd)

Rotavirové infekce

Rotavirus je nejčastějším původcem vážných a nebezpečných průjmů u dětí. Nejvíce jsou postiženy děti do 5ti let, výjimkou ale nejsou ani kojenci a batolata do dvou let. Riziko představuje dehydratace jako následek průjmu a zvracení, která u dětí nastupuje velice rychle a může mít za následek až hospitalizaci.

Přenos rotavirů je fekálně orální cestou. Děti se nakazí nejčastěji tak, že se dotýkají toho, co bylo znečištěno a následně si pak strkají prsty do úst.

Inkubační doba je velmi krátká, maximálně 2 dny. Nemoc se vyskytuje hlavně u dětí od 6ti měsíců, to především v rozvojových částech světa, ve vyspělých zemí se pak s touto infekcí setkáme hlavně u dětí okolo druhého roku života.

Očkování: Očkování by mělo být ukončeno nejpozději do 24. týdne života dítěte. Skládá se ze dvou dávek. Rozmezí mezi jednotlivými dávkami by měly činit 4 týdny. Lze je kombinovat s dalšími vakcínami. Očkování proti rotavirům není součástí povinného očkovacího kalendáře platného v ČR.

Očkovácí látka: Rotarix (živá rotavirová vakcína; výrobce: GlaxoSmithKline); RotaTeq (živá očkovací látka proti rotavirům; výrobce: Sanofi Pasteur)

Spalničky (morbilli)

Spalničky patří mezi typicky dětské onemocnění. Postihuje převážně děti ve věky kolem 4 až 5 let. Mohou jimi ale onemocnět i starší děti a mladiství. Spalničky jsou infekční onemocnění, které je bohužel také vysoce nakažlivé. Samy o sobě nejsou zase tak závažné, problémy působí především možné nebezpečné komplikace se spalničkami často se pojící. V převážné míře jde o zápaly plic, záněty středního ucha a dokonce i o zánět mozku (encefalitidu). Mezi charakteristické projevy spalniček patří horečky, zánět spojivek, kašel a typická kožní vyrážka.

Očkování: Provede se živou očkovací látkou, a to nejdříve první den patnáctého měsíce po narození dítěte. Přeočkování se provede za 6-10 měsíců po provedeném základním očkování.

Očkovací látka: Vakcína Priorix - kombinovaná (3 očkovací látky: spalničky, zarděnky, příušnice); (živá  atenuovaná  vakcína; výrobce: GlaxoSmithKline)

Tetanus

Tetanus je nebezpečné infekční onemocnění způsobené bakterií, která je přítomna ve stolici zvířat i člověka a hnojením se dostává do půdy, kdy ve formě spór vydrží měsíce i léta. Vstupní branou nákazy jsou drobná i větší poranění na lidském těle, která se dostanou do kontaktu s kontaminovanou půdou. Lidé se nejčastěji nakazí otevřenou ranou, která je obykle hluboká ale často i nepatrná (způsobená hřebíkem, třískou apod.).

Toxiny produkované bakteriemi blokují uvolňování svalového stahu, proto se tetanus projevuje křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů. Na počátku onemocnění si začne nemocný stěžovat na potíže při otevírání úst, které je vyvoláno zvýšeným napětím žvýkacích svalů. V této fázi nemocný člověk obvykle nemívá žádné jiné obtíže ani teplotu. Postupně se ale zvýšené napětí rozšiřuje i na ostatní svaly a dochází k rozvoji celkových křečí, při kterých se může nemocný udusit. Polovina nemocných svému onemocnění podlehne.

Očkování: Základní očkování dle vyhlášky se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte třemi dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky. Čtvrtá dávka hexavalentní očkovací látky se podá nejpozději před dovršením 18. měsíce věku dítěte. Dle vyhlášky u hexavakcín - 2. dávka po minimálně 1 měsíci, 3. dávka po minimálně dalším 1 měsíci. 4. dávka se podává nejméně 6 měsíců po podání 3. dávky, nejpozději před dovršením 18. měsíce věku dítěteDoporučený věk očkování je od 14 let, další přeočkování se provede vždy po každých 10-15 letech nebo po úrazu či poranění.

Očkovací látka: Vakcína Infanrix hexa - kombinovaná (6 očkovacích látek: záškrt; dávivý/černý kašel; onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae b; dětská obrna; žloutenka typu B; tetanus); (vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B a poliomyelitidě (inaktivovaná); výrobce: GlaxoSmithKline)

 Vzteklina (rabies)

Je to typická zoonóza, tedy onemocnění přenášené zvířaty, kdy člověk se nejčastěji nakazí slinou nakaženého zvířete při těsném kontaktu jako je kousnutí nebo škrábnutí, ale vzácně jsou možné i jiné způsoby přenosu. Přenašeči jsou pouze teplokrevná zvířata, téměř výlučně savci, u ptáků je výskyt pouze vzácný. V České republice je nejvýznamnějším přenašečem liška, dále pak psi, kočky, netopýři či jezevci, v jiných oblastech světa i skot, mývalové, kojoti nebo hyeny.
Vzteklina je smrtelná téměř ve stech procentech případů, pokud není ihned po nakažení podáno očkování a imunoglobuliny.

Očkování: Očkování se provede v případě pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým z nákazy vzteklinou (tzv. postexpozice). Očkování je také nezbytné provést u fyzických osob působících na pracovištích s vyšším rizikem vzniku vztekliny, jako jsou laboratoře, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny.

Dávkování: Ve věku od dvou měsíců, 3 dávky (závisí na doporučení výrobce, některé vakcíny se doporučuje podávat 1 rok po základním očkování a každé další posilující očkování do 5 let), interval mezi základními dávkami 0 - 7/14 - 21/28 dní, interval posilující dávky 2(1) - 5 let (opět závisí na doporučení výrobce).

Očkovací látka: Vakcína Verorab (inaktivovaná vakcína; výrobce: Sanofi Pasteur)

Zarděnky (rubeola)

Zarděnky patří do skupiny typických dětských infekčních chorob. Přenáší je tzv. rubeola virus, a to kapénkovou cestou nákazy (vzduchem) stejně jako například chřipka nebo dětské nemoci jako spalničky a plané neštovice. Rubeola virus patří do skupiny tzv. togavirů, který patří mezi exantémové viry. Exantémové viry způsobují onemocnění provázené vyrážkami, jako jsou například spála, spalničky nebo plané neštovice. Zarděnky se projevují červenavou vyrážkou: nejprve v obličeji, později i na trupu i na celém těle. Průběh nemoci jako takové není nijak závažný, u některých nemocných (zvláště u dospělých) přejde bez příznaků, asymptomaticky. Pokud osoba jednou nemoc prodělá, její tělo vytvoří dostatek protilátek, takže zarděnkami v budoucnosti už nelze onemocnět, podobně jako u neštovic.

Očkování: Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den patnáctého měsíce po narození dítěte. Přeočkování se provede za 6-10 měsíců po provedeném základním očkování.

Očkovací látka: Vakcína Priorix - kombinovaná (3 očkovací látky: spalničky, zarděnky, příušnice) (živá atenuovaná  vakcína; výrobce: GlaxoSmithKline)

Záškrt (difterie)

Zdrojem záškrtu se stává bacilonosič nebo nemocný člověk a šíří se nejen vzdušnou cestou, ale i kontaminovanými předměty, neboť jeho původce, bakterie Corynebacterium diphteriae, může přežívat několik týdnů v prachu nebo zaschlém hlenu.

Onemocnění se s obvykle krátkou 2-5denní inkubací klinicky projevuje těžkou povlakovou angínou, postihující nejen mandle, ale i sliznici hrtanu a patra. Může dojít ke zduření krku, což v případě neléčení může vést až k udušení. Komplikacemi záškrtu bývá zánět srdečního svalu a obrny s fatálními následky.

Očkování: Základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte třemi dávkami hexavalentní očkovací látiky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky. Čtvrtá dávka se očkovací látky se podá nejpozdějí před dovršením 18. měsíce věku dítěte.

Očkovací látka: Vakcína Infanrix hexa - kombinovaná (6 očkovacích látek: záškrt, dávivý/černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, tetanus, onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae B); (vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B a poliomyelitidě (inaktivovaná); výrobce: GlaxoSmithKline)

Žloutenka typu A (Hepatitida A)

Hepatitida A se označuje jako infekční žloutenka nebo "nemoc špinavých rukou"- je pro ni typický tzv. fekálně-orální přenos. Virus se z organismu vylučuje stolicí a může být přenesen přímo, např. špinavýma rukama od osoby k osobě, nebo nepřímo kontaminovanou vodou, potravinami či dalšími znečištěnými předměty.

Během 2–6 týdnů od kontaktu s virem žloutenky typu A se obvykle objeví příznaky podobné chřipce, jako jsou bolesti hlavy, nevolnost a horečka. U dospělých pak většinou dojde ke žlutému zbarvení kůže a očního bělma. V některých případech může žloutenka typu A probíhat bez viditelného zežloutnutí. V riziku pak mohou být lidé v blízkém okolí – rodina, přátelé, kolegové, kteří se běžným denním kontaktem s infikovaným mohou nakazit.
Příčinná léčba žloutenky typu A neexistuje. Povinná je hospitalizace. Následná rekonvalescence s omezením tělesné námahy a úpravou jídelníčku bývá doporučována až po dobu 6 měsíců.

Očkování: Zvláštní očkování proti virové hepatitidě typu A a virové hepatitidě typu B se provede u zaměstnanců a příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému nově přijímaných do pracovního poměru nebo služebního poměru.

Dávkování: Monovakcína: ve věku od 12 měsíců 2 dávky, interval mezi základními dávkami 6-18 měsíců, interval posilující dávky 10-15 let.
Kombinovaná (s HBV): ve věku od 12 měsíců 3 dávky, schéma 0-1-6 měsíců, interval posilující dávky 10-15 let. V případě dvou dávek interval mezi nimi 6-12 měsíců,  interval posilující dávky 10-15 let.

Očkovací látka: AVAXIM 160 (inaktivní; výrobce: SANOFI PASTEUR); HAVRIX 1440 (inaktivní; GlaxoSmithKline); HAVRIX 720 JUNIOR MONODOSE (inaktivovaná  adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline); TWINRIX ADULT (vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná), a proti hepatitidě B adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline); TWINRIX PAEDIATRIC (vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná), a proti hepatitidě B adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline)

Žloutenka typu B (Hepatitida B)

Virová hepatitida typu B se nejčastěji přenáší přímým kontaktem s nakaženou krví nebo pohlavním stykem.

Původce onemocnění se nejčastěji přenáší infikovanými tělesnými tekutinami: krví, spermatem, poševním sekretem, slinami.
K průniku viru do krve může dojít celou řadou způsobů. K těm obvyklým patří: nitrožilní aplikace léků nebo drog infikovanou jehlou, poranění o infikovanou jehlu, piercing a/nebo tetování, pohlavní styk, používání společných hygienických potřeb (holicích strojků, zubních kartáčků…), z nemocné matky na novorozené dítě.   
Rizikovou skupinou pro hepatitidu B jsou mladí lidé mezi 15. a 24. rokem života. Ohroženi jsou ale i cestovatelé, lidé střídající více sexuálních partnerů, zdravotníci, kadeřníci nebo například policisté.

Inkubační doba je v případě hepatitidy B dlouhá 4 týdny až 6 měsíců. Po jejím uplynutí má mnoho lidí pouze mírné příznaky podobné chřipce. Někdy onemocnění proběhne zcela bez příznaků. Pokud se projeví, nemocné obvykle trápí únava, slabost, nechutenství, nevolnost, kožní vyrážky. Dalšími typickými projevy jsou žluté zbarvení kůže a očního bělma, tmavá moč a světlá stolice.

Očkování:

běžné schéma - tři dávky v 0, 1. a 2. měsíci a následné přeočkování po 12 měsících od první dávky.
zrychlené schéma - tři dávky ve dnech 0, 7 a 21 a následně přeočkování po 12 měsících od první dávky.
kombinované vakcíny - běžné schéma - tři dávky ve schéma den 0, 1. měsíc a 6. měsíc.
kombinované vakcíny - zrychlené schéma - tři dávky ve schéma den 0, 7 a 21. a následně přeočkování po 12 měsících po první dávce.

Očkovací látka: Vakcína Engerix-B (rekombinantní vakcína, adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline); Vakcína Twinrix - kombinace A + B ((vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná), a proti hepatitidě B adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline)

Žlutá zimnice

Žlutá zimnice patří mezi závažná smrtelná onemocnění. Jejím původcem je flavivirus, přenášený několika druhy komárů, z nichž nejznámější je Aedes aegypti. Zdrojem nákazy lesního typu infekce bývá opice, zatímco u městského typu to bývá člověk. V obou případech je přenos na člověka zprostředkován náhodným bodnutím infikovaného komára.

Inkubační doba je velmi krátká, 3-6 dní. Onemocnění se projevuje horečkou, bolestmi hlavy a zad, nevolností, zvracením a celkovou schváceností. V těžších případech může dojít k rozvoji žloutenky, krvácení do kůže i do zažívacího traktu (zvracení krve a černá stolice), ke krvácení z nosu a případně také ke gynekologickému krvácení.

Očkování: Očkování zůstává prozatím jedinou spolehlivou ochranou, neexistuje totiž žádná kauzální léčba. Před vstupem do rizikových endemických oblastí (Afrika a Jižní Amerika) je toto očkování povinně nebo naléhavě vyžadováno.

Dávkování: Monovakcína od věku 9 měsíců, 1 dávka, interval posilující dávky 10 let.

Očkovací látka: Stamaril (živá vakcína; výrobce: SANOFI PASTEUR)

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
iva.veprekova(at)mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář