CZ | EN
Služby Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky

Všeobecná preventivní prohlídka

 • Celková anamnéza: výskyt sledovaných onemocnění v rodině (nádorové onemocnění, srdeční choroby, vysoký krevní tlak, cukrovka, tuberkulóza, výskyt závislostí), prodělané nemoci, úrazy, operace, dosavadní způsob života, vystavení rizikovým faktorům, pracovní i mimopracovní aktivity, kontrola povinných a doporučených očkování
 • Celkové fyzikální a základní neurologické vyšetření: vyšetření hlavy, krku, poslech srdce a plic, vyšetření břicha a DK
 • Základní vyšetření sluchu a zraku: vyšetření zraku do dálky, do blízka, barvocit
 • Základní vyšetření funkcí srdečně-cévní soustavy: EKG, opakované měření krevního tlaku, výpočet BMI, stanovení kardiovaskulárního rizika SCORE
 • Laboratorní vyšetření: krev - krevní obraz, sedimentace, lipidy (cholesterol, triglyceridy, HDL a LDL cholesterol, jejich poměry), jaterní testy, glykémie, kreatinin, kyselina močová, moč - chemicky, sediment
 • Onkologická prevence: zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže, dutiny ústní, mízních uzlin, vyšetření konečníku, test na okultní krvácení (v domácím prostředí) - test na zjištění krve ve stolici, časného symptomu rakoviny tlustého střeva
 • U mužů: klinické vyšetření varlat a prostaty (per rectum), laboratorní vyšetření PSA (prostatický specifický antigen – časná známka rakoviny prostaty),
 • U žen: klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování, u žen od 45 let doporučení provedení screeningového mamografického vyšetření
 • Pohovor s lékařem nad výsledky vyšetření. Zhodnocení zdravotního stavu, doporučení, předání lékařské zprávy.

Gynekologická preventivní prohlídka

 • Osobní anamnéza: rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na známé rizikové faktory, prodělaná závažnější onemocnění a operace, současná léčba, pravidelnost menstruačního cyklu, datum poslední menstruace
 • Pravidelné pohledové a pohmatové vyšetření zevních a vnitřních pohlavních orgánů (děloha, vaječníky a vejcovody) včetně vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů a vyšetření ultrazvukem
 • Vyšetření v zrcadlech a kolposkopické vyšetření; neprovádí se u virgo žen.
 • Odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému nebo virologickému vyšetření; neprovádí se u virgo žen.
 • Vyšetření prsů pohmatem pouze při vstupní prohlídce + nácvik samovyšetřování, dále výběrově
 • U žen, které neužívají hormonální antikoncepci:
 • 18-30 let: gynekologická prohlídka včetně onkocytologie, gynekologické ultrazvukové vyšetření
 • od 30 let: gynekologická prohlídka včetně onkocytologie,  gynekologické ultrazvukové vyšetření, uživatelky hormonální antikoncepce (od 18 let) a uživatelky hormonální substituční léčby HRT: gynekologická prohlídka včetně onkocytologie, kontrola TK a laboratoře KO, jaterní testy, případně krevní srážlivosto
 • od 45 let – 1x za 2 roky mamografické vyšetření - v případě pozitivní rodinné anamnézy jednou ročně, sonografie prsou kdykoliv v nezávislosti na věku

Onkologická preventivní prohlídka

 • Celková anamnéza: výskyt nádorů v rodině, prodělané nádorové onemocnění, prekancerózní stavy, životní styl, stravovací návyky, výskyt kancerogenů na pracovišti, rizikové faktory – věk, kouření, alkohol, zaměstnání, léky, psychosociální faktory,
 • u žen: podrobná gynekologická anamnéza včetně údajů např. o délce kojení
 • EKG, krevní tlak a puls
 • Cílené fyzikální vyšetření stavu kůže, dutiny ústní, mízních uzlin,
 • u mužů: varlat, vyšetření prostaty a konečníku (per rectum),
 • u žen: prsu
 • Ultrazvukové vyšetření břišních a pánevních orgánů (ledviny, játra, slinivka, žlučník, žlučové cesty, močový měchýř, prostata, děloha, příp. vaječníky, slezina)
 • Vyšetření kůže dermatoskopem, posouzení rizikových útvarů
 • Základní laboratorní vyšetření: krevní obraz, sedimentace, kompletní biochemie včetně jaterních a ledvinných funkcí, tukový metabolismus, CRP – marker bakteriálního zánětu, řídící hormon štítné žlázy TSH, některé tumorové markery
 • Speciální laboratorní vyšetření:
 • u mužů:
 • vyšetření PSA (nad 45 let) - prostatický specifický antigen (časná známka rakoviny prostaty)      vyšetření AFP, HCG (do 45 let) – diagnostika nádorů varlat
 • u žen:
 • vyšetření Ca 125 – diagnostika zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů
 • u mužů i žen:
 • CEA – nespecifický nádorový marker, který je produkován celou řadou nádorů (mj. karcinomy plic, zažívacího traktu, mléčné žlázy, ženských pohlavních orgánů, močového měchýře, ledvin, prostaty) a dle anamnézy doplnění o další specifická laboratorní vyšetření dle zjištěných rizik
 • Test na okultní krvácení (v domácím prostředí) - test na zjištění krve ve stolici, časného symptomu rakoviny tlustého střeva
 • Kolonoskopické vyšetření
 • Kuřáci: rentgenové vyšetření plic a průdušek – dle zhodnocení rizik
 • U žen: mamografické vyšetření nebo UZ prsu – dle zhodnocení rizik
 • Výsledkem a hlavním výstupem preventivní onkologické prohlídky je podrobná zpráva, kterou vyšetřující onkolog zpracovává po kompletizaci všech výsledků.  Tato zpráva je následně doručena klientovi poštou, pokud není v rámci prohlídky dohodnuto jinak.
 • Pohovor s lékařem nad výsledky vyšetření. Zhodnocení zdravotního stavu, doporučení, předání lékařské zprávy.
 • K vyšetření je potřeba přijít s ranní močí a nalačno (kvůli odběru krve a ultrazvukovému vyšetření). Před vyšetřením lze pít nesladkou tekutinu (neslazený černý čaj, voda, neochucená minerálka), k vyšetření orgánů pánve ultrazvukem přes stěnu břišní je žádoucí naplnění močového měchýře. Doba prohlídky je cca 1,5 hod.

Sportovní preventivní prohlídka

 • Slouží k celkovému zhodnocení zdravotního stavu a základnímu posouzení výkonnosti.
 • Není určena: chronicky nemocným, sledovaným na specializovaných lékařských pracovištích /kardiologii, ortopedii, diabetologii apod./
 • Celková anamnéza: výskyt sledovaných onemocnění v rodině (nádorové onemocnění, srdeční choroby, vysoký krevní tlak, cukrovka, tuberkulóza), prodělané nemoci, úrazy, operace, dosavadní způsob života, vystavení rizikovým faktorům, pracovní i mimopracovní, zejména sportovní aktivity, kontrola povinných a doporučených očkování
 • Celkové fyzikální a základní neurologické vyšetření: vyšetření hlavy, krku, poslech srdce a plic, vyšetření břicha a DK
 • Základní vyšetření zraku: vyšetření zraku do dálky, do blízka, barvocit
 • Základní vyšetření funkcí srdečně-cévní soustavy: EKG, opakované měření krevního tlaku, výpočet BMI, stanovení kardiovaskulárního rizika SCORE
 • Ergometrie: zátěžový test k odhalení skrytých forem ICHS, posouzení výkonnosti
 • Laboratorní vyšetření: krev - krevní obraz, sedimentace, lipidy (cholesterol, triglyceridy, HDL a LDL cholesterol, jejich poměry), jaterní testy, glykémie, kreatinin, kyselina močová, moč - chemicky, sediment
 • Spirometrie: test schopnosti plic
 • Pohovor s lékařem nad výsledky vyšetření. Zhodnocení zdravotního stavu, doporučení, předání lékařské zprávy.

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 
 

 Mgr. Tereza Štajnerová,
odborný asistent

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář