CZ | EN
Projekty MCP

Projekty MCP

 

QGEN – genetické testy

Moderní medicína nabízí nové možnosti v diagnostice. Výrazný pokrok v analýze lidského genomu za posledních 10 let umožňuje v mnoha případech vysoce citlivé stanovení míry genetického rizika k různým metabolickým, onkologickým, neurologickým, endokrinologickým či imunologickým nemocem. Za pokrokem stojí nové technologie, nižší náklady a globalizace, která umožňuje expertům sdílet data.

Náš projekt se snaží srozumitelným jazykem vysvětlovat genetiku, tak aby i laik problematice porozuměl. Aktuálně v rámci projektu QGEN nabízíme genetické testy k vybraným nemocem, u nichž lze dobře stanovit míru rizika. Výsledek genetické analýzy má u těchto nemocí preventivní význam – například při potvrzení celiakie zabrání bezlepková dieta rozvoji nemoci, podobně je tomu u laktózové intolerance, trombofilie nebo paradentózy.


ULOŽENÍ KMENOVÝCH BUNĚK - pupečníková a periferní krev

Slibným nástrojem v moderní terapii jsou tzv. kmenové buňky. Obecně se jedná o zárodečné buňky, ze kterých se mohou "vypěstovat" různé tkáně a orgány (např. chrupavka, oko…).

Základní definice těchto buněk je z oboru embryologie známá desítky let. K výraznému posunu v léčbě došlo v roce 2006, kdy profesor Yamanaka dokázal z běžné buňky vytvořit zárodečnou buňku a tu následně přeprogramovat na jinou tkáň (např. místo kožní buňky tak vzniklo svalové vlákno). Následně vznikl nový směr výzkumu, v němž nebylo nutné vycházet z lidských embryonálních buněk, jejichž použití bylo pro mnohé z pochopitelných morálních důvodů nepřijatelné. Začala tak éra nového vědního oboru, v rámci kterého vznikla řada nových terapeutických postupů.

Kmenových buněk se standardně využívá v hematologii, v současnosti však přibývá řada protokolů pro jejich využití v imunologii (léčba imunodeficitů, autoimunity, chronických infekcí) a u onkologických onemocněních.

Samostatnou kapitolou v moderní medicíně je pak proces regenerace, v němž se využívá unikátních vlastností tzv. mezenchymálních kmenových buněk k obnově poškozených tkání.

Medicínské centrum Praha vypracovalo a zavedlo protokoly pro zpracování a uložení tzv. hematopoetických kmenových buněk z pupečníkové krve a periferní krve dospělých. Archivace těchto buněk má jedinečný preventivní charakter.

Současně připravujeme protokoly pro léčebné využití hematopoetických kmenových buněk v imunologii, onkologii a infekčním lékařství.

V roce 2015 jsme získali povolení k léčbě mezenchymálními kmenovými buňkami ve veterinárním lékařství; tak vznikl projekt AVECELL®, jehož výsledky bude možné využít i v humánní medicíně.

 

AVECELL – kmenové buňky a regenerační medicína – veterinární projekt

Moderní medicína nabízí nové možnosti terapie nejen u lidí ale i u zvířat. Slibným nástrojem regenerativní medicíny jsou tzv. mezenchymální kmenové buňky, Za přirozených (fyziologických) podmínek jsou zárodky těchto buněk přítomny prakticky ve všech tkáních. Po stimulaci mohou vstupovat do interakce s buňkami dané tkáně nebo buňkami imunitního systému.. Buňky reagují na signály poškození z fyzické zátěže, po úrazu nebo na infekci.

Věkem se aktivita těchto buněk snižuje, proto se postupně kvalita tkání zhoršuje a dochází ke stárnutí. Tento fyziologický proces lze částečně zvrátit. Zárodky mezenchymálních kmenových buněk je možné odebrat přímo z kostní dřeně, periferní krve nebo tukové tkáně a následně je v laboratoři namnožit. Takto připravené buňky se aplikují buďpřímo do místa poškození, nebo intravenózně.

Legislativa veterinární medicíny ČR umožňuje léčbu mezenchymálními kmenovými buňkami u zvířat. Povolení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) jsme obdrželi v roce 2015 a následně jsme spustili projekt AVECELL®

Klinická a laboratorní data nám současně slouží k přípravě podkladů pro léčbu mezenchymálními kmenovými buňkami v humánní medicíně (ECCELL®).

 

ZDRAVÝ KOJENEC – zdravý vstup do života

Po narození dítěte lze z malého množství pupečníkové krve bezbolestně stanovit důležité zdravotní údaje: biochemické, genetické, imunologické a mikrobiologické. Znalost těchto údajů je klíčová pro prevenci nemocnosti.

Projekt Zdravý kojenec je rozdělený na čtyři sekce: 1) genetika, 2) imunita, 3) očkování a 4) kojení.

1) Nedávné pokroky v genetice umožňují daleko hlubší analýzu vrozených dispozic každého nově narozeného miminka. Stanovením rizikových genů lze v mnoha případech zabránit nebo alespoň oddálit propuknutí nemoci. Popřípadě můžeme zjistit, že náš potomek rizikové geny nezdědil a zvažovaná preventivní opatření (včetně strachu z nemoci) nejsou nutná.

2) V sekci imunita se věnujeme podrobnému vyšetření imunity kojence. Z pupečníkové krve lze stanovit stupeň zralosti imunity, imunodeficit, riziko alergie a riziko autoimunity. Znalost těchto údajů je klíčová pro prevenci nemocnosti, alergie a pro stanovení rizika rozvoje autoimunity. Na základě imunologického vyšetření je v případě potřeby možné i nastavit individuální očkovací plán.

3) V kapitole očkování se věnujeme očkovacím látkám, imunitě a spojeným rizikům. Podrobné vyšetření nám umožňuje vytipovat jedince, pro které je nevhodné standardizované očkovací schéma. Individuální očkovací plán předejde možným zdravotním komplikacím.

4) Sekce kojení se věnuje komplexním vlastnostem mateřského mléka. Mateřské mléko má mnoho biologických funkcí: je důležitým zdrojem výživy, aktivně a pasivně formuje imunitu novorozence a podílí se na formování střevního mikrobiálního systému, jenž je pro vyvážené fungování imunity dítěte klíčový. Na základě podrobné analýzy je možné odhalit nedostatky, které lze napravit a zlepšit tak zdravotní kondici miminka.

 

ZDRAVÁ SPERMIE – prevence neplodnosti

Projekt Zdravá spermie se zabývá problematikou mužské neplodnosti. S moderní dobou souvisí nedostatek pohybu, přejídání, nadváha, stres, narušené denní a sezónní biorytmy apod. Již těchto pár příkladů naznačuje, proč dochází ke zhoršující se statistice neplodnosti mužů. Plně funkční spermie má v dnešní době jen polovina mužů do 35 let.

Přestože roste povědomí o této problematice, reakce mnohých zdravotních zařízení je nedostatečná. Potřebné vyšetření spermiogramu probíhá často za nevhodných podmínek, které většinu mladých mužů spíše odrazují. V této souvislosti nabízíme jednoduché řešení. Na zvolenou adresu zašleme odběrový set a pacient následně vzorek dopraví zpět do naší laboratoře. První výsledky jsou k dispozici do 2 hodin, kompletní výsledkový list je obvykle připravený k předání do 3–4 dní.

Součástí podrobné analýzy je mikrobiologické vyšetření, které lze individuálně rozšířit o celé spektrum pohlavně přenosných nemocí. Podrobně se této skupině nemocí věnujeme v samostatném projektu venerologie.cz. I v tomto případě garantujeme rychlost a diskrétnost. Tento přístup umožňuje okamžité řešení nastalé zdravotní situace.

Novým a zajímavým tématem je genetická analýza mužského chromozomu Y. Stanovením tzv. haploskupiny (lidské příslušnosti) lze identifikovat historický původ předků. Každá vývojová větev lidstva znamená jiný selekční tlak a tedy i náchylnost nebo odolnost k nemocem. Proto znalost haplotypu umožní hlubší zdravotní náhled do vlastního genomu.

Projekt Zdravá spermie je zároveň součástí širšího projektu reprodukční medicíny, kterou se dlouhodobě zabýváme. S moderní dobou přibývá neplodných párů. Často jsou v pozadí poruchy imunity a chronické infekce. Případně jsme schopni podchytit i genetickou inkompatibilitu páru.

 

MÁŠA – Máš alergii? Občanské sdružení pro alergiky

Občanské sdružení Máša pomáhá lidem trpícím alergiemi. Sdružení bylo založeno v roce 2001. Cílem bylo vybudovat reálné a prakticky fungující občanské sdružení pro alergické pacienty. V rámci sdružení jsme zorganizovali několik pracovních setkání (tzv. „workshopy“) s mezinárodní účastí. Část přednášek je k dispozici na webových stránkách sdružení a také na YouTube.

V rámci sdružení pravidelně vydáváme informační materiály pro pacienty. Rovněž jsme vydali knihu Svět pylů, jež přehledně zobrazuje důležité informace o rostlinách s významným alergizujícím potenciálem. V současné době pracujeme na nové publikaci, která se bude zabývat alergií na hmyz a bude čtenáře provázet světem hmyzu podobně, jako předchozí kniha o pylech provázela světem rostlin.

 

PYLY – pylové zpravodajství a informační portál pro alergiky

Informační portál pro alergiky poskytuje pravidelné pylové zpravodajství s možností odebírat zprávy formou e-mailu, sms nebo mobilní aplikace.

Portál byl založen před 14 lety, především kvůli nutnosti sjednotit a zpřehlednit české, latinské, anglické, německé a francouzské názvosloví rostlin pro laickou i odbornou veřejnost. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK jsme doplnili obrazový archiv rostlin. V roce 2007 jsme spolu s občanským sdružením pro alergiky Máša zorganizovali workshop "Pylové alergeny", který proběhl za účasti předních alergologů ČR (přednášky jsou k dispozici na webových stránkách občanského sdružení a na YouTube). Ve spolupráci se stejným sdružením jsme vydali v roce 2014 knihu Svět pylů, která přibližuje 40 rostlin s významným výskytem a alergizujícím potenciálem. Rostliny a fotografie průběžně doplňujeme.

Mobilní aplikace - iOS, Android

V únoru 2016 jsme vydali mobilní aplikaci, která nově umožňuje pacientům monitorovat jejich průběžný zdravotní stav. Aktuální akutní nebo průběžnou informaci mohou kdykoliv poskytnout svému lékaři. Pravidelný celoroční záznam alergika je pro ošetřující lékaře důležitý. Umožňuje určit nejrizikovější období i zeměpisnou lokalitu výskytu alergie. Na základě těchto podkladů lze identifikovat kritické alergeny a lépe tak naplánovat léčbu a prevenci. 

Hmyz, klíště

Nově jsme k pylové aplikaci připojili zdravotní záznam o hmyzím bodnutí. Novodobým rizikem není jen alergická reakce, ale i nebezpečí infekčního přenosu například klíštětem. Aplikace zaznamená čas i zeměpisnou lokalitu, současně umožňuje postižené místo vyfotit. Údaje lze archivovat, popřípadě odeslat lékaři.

 

VŠE PRO ALERGIKY – zboží pro alergické pacienty

Vše pro alergiky je internetový obchod nabízející široký sortiment zboží pro pacienty trpícími různými druhy alergií. Z původní kamenné prodejny vznikl současný internetový obchod, veškerý sortiment jsme tak zpřístupnili pro zákazníky v celé ČR.

V e-shopu lze objednat povlečenílůžkovinyčističky vzduchuprací prostředkyprostředky na hubení roztočůoblečení pro ekzematiky a další. Nabízené zboží splňuje mezinárodní normy a zahrnuje nejlepší světové značky v oboru.

Mobilní aplikace Pyly.cz

Aplikace Pyly.cz je určena alergickým pacientům i lékařům. Aplikace mj. umožňuje alergikům monitorovat svůj zdravotní stav, zdravotní záznam je možné kdykoliv poskytnout svému lékaři.

 

PIHY – informační portál o mateřských znaménkách

Tento portál vznikl v roce 2004 jako předvoj telemedicíny neboli medicíny na dálku. Cílem bylo usnadnit pacientům komunikaci s lékařem. Tento typ komunikace se postupně rozvinul v samostatný obor medicíny díky rozvoji počítačů, internetu, fyzické a finanční dostupnosti digitálních kamer a fotoaparátů.

Rakovina kůže (melanom) mnohdy nebolí, a nenutí tedy pacienta jít včas k lékaři. Navíc jsou znaménka malá, vypadají neškodně a pacienta při zdánlivě banálním kožním nálezu odradí od vyšetření i plná čekárna nemocných. Proč tedy podezřelé znaménko nevyfotit a neposlat lékaři? Ten může umístěním a vzhledem odlišit neškodný nález od potenciálně nebezpečného. Následně pak může klienta důrazně motivovat k osobní návštěvě nejbližšího specialisty.

 

HAIRMEDICINE – prevence, diagnostika a léčba nemocí vlasů

Projekt vznikl v roce 2001 a jeho cílem bylo nabídnout kvalitní lékařskou službu při řešení nemocí vlasů, vousů, nehtů a ochlupení. Aktuálně připravujeme novou verzi stránek, která bude k dispozici začátkem roku 2017. V současné době je možné z předložených informací vyhodnotit diagnostická kritéria, absolvovat navrhovaná vyšetření a následnou léčbu. Součástí nově připravované aktualizace projektu je přehled kosmetiky a kosmetických zařízení, která profesně vyhovují kosmetické péči o pacienty (alergici, lidé s ekzémy nebo lupénkou apod.). 

 

VENEROLOGIE – prevence, diagnostika a léčba pohlavně přenosných nemocí

Na stránkách www.venerologie.cz naleznete ucelený přehled pohlavně přenosných nemocí, včetně jejich původců a příznaků, spolu s popisem vhodné diagnostiky a možnostmi současné léčby. Jsou zde uvedeny nemoci známé a hojně se vyskytující, jako jsou např. chlamydiové infekce, mykoplazmové infekce, kapavka, syfilis či HIV, stejně tak i pohlavně přenosné infekce méně známé a v ČR se téměř nevyskytující. S lidskou migrací, globalizací a odlišnou úrovní zdravotní péče ve světě těchto nemocí bohužel přibývá.

Samotné vyšetření i léčbu pohlavně přenosných nemocí lze zorganizovat anonymněnebo přinejmenším důstojně a s respektem. Je lepší umožnit a usnadnit pacientovi diagnostiku, než případně riskovat šíření nerozpoznané infekce.

Pacientům můžeme zaslat odběrový set, díky kterému mohou absolvovat odběry i mimo naše pracoviště.

Projekt venerologie je zároveň součástí širšího projektu reprodukční medicíny, kterou se dlouhodobě zabýváme. Častou příčinou neplodnosti jsou poruchy imunity a chronické infekce.

 

MEDICÍNSKÝ INDEX – informační a vzdělávací portál pro lékaře a veřejnost

Obecně prospěšná společnost Medicínský Index byla založena v roce 2008. Záměrem a cílem projektu je vytvoření informačního, poradenského a vzdělávacího portálu pro pacienty a pro poskytovatele zdravotní služby. K hlavním aktivitám společnosti patří rovněž pořádání vzdělávacích konferencí, workshopů a přednášek se zdravotnickou tématikou.

Zavedení odborného a pacientského hodnocení lékařů (tzv. medindex) umožňuje pacientům rychlejší orientaci při výběru lékaře či zdravotnického zařízení. Poskytnutím objektivních údajů usilujeme o zprůhlednění práce lékařů a zdravotnických zařízení. Stávající databáze lékařů je postupně rozšiřována a průběžně aktualizována.

Průběžně sledujeme odborné akce (školení, semináře, workshopy, kongresy), nové české a zahraniční publikace a informujeme veřejnost o novinkách v rezortu zdravotnictví. Registrovaným lékařům umožňujeme přístup k odborné literatuře za zvýhodněných podmínek v rámci multilicenčního přístupu.

Součástí projektu je také právní poradna pro pacienty i pro zdravotníky. Cílem právní kanceláře je zpřehlednit a zefektivnit zdravotní právo, aby zdravotní služba sloužila nemocným a lékaři umožnila kvalitní práci.

 

NAŠI POLITICI – informační portál pro veřejnost

MUDr. Radek Klubal (Jeden svět 2011, YouTube):

„Projekt vznikl na přelomu roku 2007 a 2008 na základě negativní zkušenosti s fungováním našeho zdravotního systému. V průběhu roku 2001 až 2007 jsem si uvědomil, že nefunkčnost tohoto důležitého resortu vychází z politického zadání. Již v roce 2005 jsem na toto téma diskutoval s Jaroslavem Hutkou. V roce 2006 probíhaly parlamentní volby, při kterých jsem si opět uvědomil nečitelnost kandidátů a veřejné politiky. Po volbách jsem novému ministrovi zdravotnictví MUDr. Tomáši Julínkovi navrhl možné řešení stabilizace zdravotnictví. Následující vývoj rezortu se příliš nezměnil, proto jsem se rozhodl založit občanské sdružení Naši politici a obecně prospěšnou společnost Medindex.

S postgraduálními studenty Jiřím Fialou a Michalem Vodou jsme vybudovali databázi politicky aktivních občanů a průběžně monitorujeme jejich povolební aktivity. Před volbami zpracováváme profily kandidátů pro občany a simulujeme elektronické volby, na základě kterých se lidé učí osobní politické zodpovědnosti a získávají vzájemné povědomí o kandidátech celé ČR. V roce 2010 jsme tímto způsobem přispěli k vykroužkování kandidátů napříč politickou scénou. V rámci našeho projektu jsme rovněž zpřehlednili rozpočtové kapitoly ministerstev, veřejných zakázek a regionální operační programy. Cílem projektu je nastavit nová transparentní pravidla pro politiku.

 

 

NORMÁLNÍ NOVINY – společenský portál pro veřejnost

MUDr. Radek Klubal:

„Současné mediální prostředí je příliš ovlivněno politickými a obchodními zájmy. Postupně se vytrácí podstata žurnalistiky. Myslím, že v dnešní době je pro mladé novináře obtížné najít médium, které ocení pečlivou investigativní práci. Proto jsme začali budovat projekt Normální noviny, jeho spuštění plánujeme na druhou polovinu roku 2016. V případě zájmu o spolupráci mě můžete kontaktovat na klubal(at)narodni.cz.“

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 
 

 Mgr. Tereza Štajnerová,
odborný asistent

+420 270 003 562 / 564
tereza.stajnerova@mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář