CZ | EN
Služby Y chromozom

Y chromozom

 

Y-chromozom je část jaderné DNA, která se nalézá pouze u mužů a dědí se výhradně po paternální linii (z otce na syna), podobně jako rodné příjmení. Tento systém přenosu dědičné informace vytváří nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a představuje tak nástroj k rekonstrukci rodinné historie, identifikaci osob, či určování otcovství ve forenzní genetice.

Y-chromozom je nejmenším ze všech chromozomů, představuje pouze 0,38 % celkové DNA obsažené v lidské buňce. Obsahuje však největší nerekombinující blok nukleotidů v lidském genomu, a proto je vhodným „záznamovým zařízením“ genetických změn. Geny Y-chromozomu souvisí především s mužskou plodností a dalšími sexuálními znaky a funkcemi.

Mezi znaky chromozomu Y, které jsou nejčastěji zkoumány genealogickými a forenzními DNA laboratořemi, patří krátké tandemové repetice (STR – Short Tandem Repeats) a jednonukleotidové polymorfismy (SNP – Single Nucleotide Polymorphism). Na základě těchto znaků definujeme Y haploskupinu neboli skupinu Y chromozomů příbuzných po rodové linii. Konsorcium YCC (Y-Chromosome Consortium) zavedlo systém označování haploskupin Y-DNA písmeny v rozsahu A až T s dalším dělením do podskupin pomocí čísel a malých písmen abecedy (např. R1a).

Genetické studie ukázaly, že se do dnešních dnů zachovala pouze jedna hlavní varianta Y chromozomu. Genetický „praotec Adam“, odborně nazýván Y-MRCA (Most Recent Common Ancestor – nejbližší společný předek), žil před 60–90 tisíci lety v Africe. Všichni muži v sobě mají kousek jeho DNA. Chromozom Y u dnešních mužů se však od původního „Adamovského“ liší o všechny dědičné změny (mutace), které na chromozomu Y v průběhu věků vznikly.

Pomocí analýzy DNA metodami genetické genealogie můžeme zjistit zajímavé informace o mužských rodových liniích, zejména o místě jejich vzniku, ale třeba i nalézt v současné populaci příbuzné, se kterými sdílíme nejen stejné či podobné příjmení, ale i stejný nebo podobný chromozom Y. Výsledky genealogicko-genetického zkoumání najdou uplatnění i v jiných vědních oborech, jako je např. historie, archeologie, molekulární biologie nebo forenzní genetika.

Genetický test

 

 

QGEN – genetické testy

Moderní medicína nabízí nové možnosti v diagnostice. Výrazný pokrok v analýze lidského genomu za posledních 10 let umožňuje v mnoha případech vysoce citlivé stanovení míry genetického rizika k různým metabolickým, onkologickým, neurologickým, endokrinologickým či imunologickým nemocem. Za pokrokem stojí nové technologie, nižší náklady a globalizace, která umožňuje expertům sdílet data.

Náš projekt se snaží srozumitelným jazykem vysvětlovat genetiku, tak aby i laik problematice porozuměl. Aktuálně v rámci projektu QGEN nabízíme genetické testy k vybraným nemocem, u nichž lze dobře stanovit míru rizika. Výsledek genetické analýzy má u těchto nemocí preventivní význam – například při potvrzení celiakie zabrání bezlepková dieta rozvoji nemoci, podobně je tomu u laktózové intolerance, trombofilie nebo paradentózy.

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 
 

 Mgr. Tereza Štajnerová,
odborný asistent

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář