CZ | EN
Projekty MCP ZDRAVÁ SPERMIE – prevence neplodnosti
 

ZDRAVÁ SPERMIE – prevence neplodnosti

Projekt Zdravá spermie se zabývá problematikou mužské neplodnosti. S moderní dobou souvisí nedostatek pohybu, přejídání, nadváha, stres, narušené denní a sezónní biorytmy apod. Již těchto pár příkladů naznačuje, proč dochází ke zhoršující se statistice neplodnosti mužů. Plně funkční spermie má v dnešní době jen polovina mužů do 35 let.

Přestože roste povědomí o této problematice, reakce mnohých zdravotních zařízení je nedostatečná. Potřebné vyšetření spermiogramu probíhá často za nevhodných podmínek, které většinu mladých mužů spíše odrazují. V této souvislosti nabízíme jednoduché řešení. Na zvolenou adresu zašleme odběrový set a pacient následně vzorek dopraví zpět do naší laboratoře. První výsledky jsou k dispozici do 2 hodin, kompletní výsledkový list je obvykle připravený k předání do 3–4 dní.

Součástí podrobné analýzy je mikrobiologické vyšetření, které lze individuálně rozšířit o celé spektrum pohlavně přenosných nemocí. Podrobně se této skupině nemocí věnujeme v samostatném projektu venerologie.cz. I v tomto případě garantujeme rychlost a diskrétnost. Tento přístup umožňuje okamžité řešení nastalé zdravotní situace.

Novým a zajímavým tématem je genetická analýza mužského chromozomu Y. Stanovením tzv. haploskupiny (lidské příslušnosti) lze identifikovat historický původ předků. Každá vývojová větev lidstva znamená jiný selekční tlak a tedy i náchylnost nebo odolnost k nemocem. Proto znalost haplotypu umožní hlubší zdravotní náhled do vlastního genomu.

Projekt Zdravá spermie je zároveň součástí širšího projektu reprodukční medicíny, kterou se dlouhodobě zabýváme. S moderní dobou přibývá neplodných párů. Často jsou v pozadí poruchy imunity a chronické infekce. Případně jsme schopni podchytit i genetickou inkompatibilitu páru.

Kontaktujte nás

 Iva Vepřeková,
recepční

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 
 

 Mgr. Tereza Štajnerová,
odborný asistent

+420 270 003 562 / 564
recepce(at)mc-praha.cz

 

Kontaktní formulář