Novinky / Chromozom Y

Chromozom Y

 

Y-chromozom je část jaderné DNA, která se nalézá pouze u mužů a dědí se výhradně po paternální linii (z otce na syna). Tento systém přenosu dědičné informace vytváří nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a představuje tak nástroj k rekonstrukci rodinné historie, identifikaci osob či určování otcovství.

Y-chromozom je nejmenším ze všech chromozomů. Obsahuje však největší nerekombinující blok nukleotidů v lidském genomu, a proto je vhodným „záznamovým zařízením“ genetických změn. Geny Y-chromozomu souvisí především s mužskou plodností a dalšími sexuálními znaky a funkcemi.

Mezi znaky chromozomu Y, které jsou nejčastěji zkoumány genealogickými a forenzními DNA laboratořemi, patří krátké tandemové repetice (STR) a jednonukleotidové polymorfismy (SNP).

Na základě těchto znaků definujeme Y haploskupinu neboli skupinu Y chromozomů příbuzných po rodové linii. Konsorcium YCC (z angl. Y-Chromosome Consortium) zavedlo systém označování haploskupin Y-DNA písmeny v rozsahu A až T s dalším dělením do podskupin pomocí čísel a malých písmen abecedy (např. R1a).

Genetické studie ukázaly, že se do dnešních dnů zachovala pouze jedna hlavní varianta Y chromozomu. Genetický „praotec Adam“, odborně nazýván Y-MRCA (nejbližší společný předek), žil před 60–90 tisíci lety v Africe. Všichni muži v sobě mají kousek jeho DNA. Chromozom Y u dnešních mužů se však od původního „Adamovského“ liší o všechny dědičné změny (mutace), které na chromozomu Y v průběhu věků vznikly.

 

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách www.qgen.cz

Termín lékařského vyšetření si můžete rezervovat zde.

Laboratorní vyšetření si můžete objednat zde.


kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading