Novinky / HIV

HIV

 

 • komplexní všeobecná prohlídka
 • komplexní infekční screening
 • komplexní imunologické testy
 • cílené genetické testy
 • komplexní genetický screening
 • preventivní uložení kmenových buněk
 • terapie
 • imunoterapie
 • buněčná terapie

 

HIV (virus lidské imunitní nedostatečnosti) je obalený RNA virus náležející mezi retroviry, což je skupina virů, které mají ve své výbavě enzymatický aparát určený k tomu, aby svou RNA přepsali do dvouvláknové DNA a tu včlenili do genomu hostitele. Virus zapříčiňuje onemocnění s různou, ale vždy velice dlouhou inkubační dobou, která může trvat i několik let, než jsou pozorovány jasné příznaky onemocnění. 

V současné době je pro všechny HIV infikované osoby doporučena antiretrovirální léčba. Pokroky umožňující zlepšení antiretrovirální terapie (ART) umožnily mnoha pacientům infikovaným HIV prodloužený život. Vysoce aktivní retrovirová terapie (HAART) je často dobře tolerována a pokud to naznačují současná relativně krátkodobá pozorování, je tato modalita také bezpečná.

ART dokáže s většími či menšími úspěchy potlačit příznaky infekce, dokáže zpomalit průběh nemoci. Nedokáže ale nakaženého pacienta úplně vyléčit a celosvětová distribuce této nepřetržité a drahé léčby není v dohledné budoucnosti realistická. Přidružená imunitní aktivizace může zvýšit riziko výskytu onemocnění, jako je mrtvice.

V současné době se pozornost lékařů a vědců zaměřuje na možnou budoucí formu léčby HIV pomocí genové terapie hematopoetických kmenových buněk nebo CD4+ T lymfocytů.

Prvními myšlenkami kolem genové terapie se vědci začali zabývat hned po objevení mutace v genu pro receptor CCR5. Tato mutace zvaná CCR5 delta32 spočívá ve smazání konkrétního úseku v genu pro receptor CCR5, která má za následek absenci receptoru na membráně buňky a zamezí tak jeho využití jako vstupní brány pro HIV virus. Jedinci s touto mutací mají zvýšenou odolnost proti HIV viru.

Genová terapie hematopoetických kmenových buněk by umožnila „vyrobit“ takto mutované buňky v laboratoři a následně je aplikovat pacientovi a tím omezit šíření viru v těle. Zatím je ale takový postup pouze ve fázi výzkumu.

 

Termín lékařského vyšetření si můžete rezervovat zde.

Laboratorní vyšetření si můžete objednat zde.


kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading