Novinky / COVID-19 a buněčná imunita

COVID-19 a buněčná imunita

Dvě složky imunitního systému, vrozená a získaná (adaptivní) imunita, fungují ve vzájemné součinnosti. Každá z nich disponuje různými typy buněk s různými úlohami. Adaptivní imunitní systém se skládá ze tří hlavních typů buněk. Jsou jimi B lymfocyty produkující protilátky, CD4+ T lymfocyty (pomocné), které mají pomocnou a efektorovou funkci, a CD8+ T lymfocyty (cytotoxické), které slouží k zabíjení infikovaných buněk. Imunita zprostředkovaná T lymfocyty, tzv. buněčná, se podílí na boji proti mnoha infekčním onemocněním včetně COVID-19.

B lymfocyty, resp. plazmatické buňky, v něž se B lymfocyty diferencují, dokážou tvořit protilátky specifické proti SARS-CoV-2. Zároveň vznikají T lymfocyty CD4+ a CD8+, jejichž receptory rozpoznávají antigeny SARS-CoV-2. Tyto buňky se spolupodílejí na kontrole virové infekce. Velice zjednodušeně řečeno, protilátky většinou zastavují patogeny mimo buňky, navážou se na ně, tím neumožní vstup do buňky a zároveň je označí pro rychlejší odstranění, a T lymfocyty zastavují jejich replikaci uvnitř buněk. Tato „dělba práce“ se jeví jako účinný mechanismus k eliminaci infekcí. Při přirozené infekci trvá nějaký čas, než reakce adaptivní imunity proti SARS-CoV-2 vznikne a imunita se vytvoří.

Bylo prokázáno, že v organismu mohou být přítomné paměťové T lymfocyty namířené proti ostatním koronavirům (např. sezónním). Paměťové buňky se však nemusí vytvořit vždy, a pokud se vytvoří, není jasné, jak dlouho v organismu přetrvávají.

Vzhledem k tomu, že adaptivní imunitní reakce jsou důležité pro kontrolu a eradikaci téměř všech infekcí u lidí, je ústředním bodem při vývoji vakcín dosažení imunitní reakce s aktivací T lymfocytů a tvorba paměťových buněk.

Je nutné provést ještě více studií zaměřujících se na antigen specifické CD4+ T lymfocyty a CD8+ T lymfocyty, které by objasnily mechanismy ochranných imunitních odpovědí v případě onemocnění COVID-19. Výzkum zacílený na trvání imunologické paměti a ochrannou imunitu má v souvislosti s probíhající světovou pandemií vysokou prioritu.

 

21. 4. 2021

Ing. Vít Smejkal

 

Zdroj:

Sette A, Crotty S (2021): Adaptive immunity to SARS-CoV-2 and COVID-19. Cell, 184, 861-880. doi: 10.1016/j.cell.2021.01.007.

coronavirus-disease-covid-2019-5060427_1280.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading