Novinky / Očkování

Očkování

 

 • komplexní všeobecná prohlídka
 • komplexní laboratorní vyšetření
 • komplexní imunologické testy
 • komplexní infekční screening
 • cílené genetické testy
 • komplexní genetický screening

 

Posláním očkování je vytvořit imunologickou paměť, která ochrání tělo před nebezpečnou infekcí. Díky očkování se celosvětově podařilo významně snížit výskyt mnoha smrtelných onemocnění.

Přínos očkování pro společnost je nezpochybnitelný. V současné době je jen potřeba „srovnat krok“ s farmaceutickým průmyslem. Za posledních 20 roků došlo k výraznému, až překotnému rozšíření nabídky očkování a zásadně se změnily i některé technologické postupy výroby vakcín. Teprve zpětně dochází k vyhodnocování některých možných úskalí.

Jako očkování je označována aktivní imunizace, která vyvolává imunitní reakci proti určitému původci infekčního onemocnění – bakterii, viru, houbě nebo parazitu. Podání očkovacích látek vede k tvorbě specifických protilátek a paměťových buněk, které po kontaktu s patogenem zabezpečí včasný nástup obranné reakce. Očkovací látky se nazývají vakcíny.

Používají se tzv. vakcíny živé, které obsahují živé oslabené mikroorganismy nebo vakcíny připravené z usmrcených mikroorganismů, popřípadě vakcíny neživé/rekombinantní (uměle nasyntetizované).

Živé: Zostavax (pásový opar); Varilrix, Priorix tetra (plané neštovice); Pneumo 23, Prevenar 13, Synflorix (pneumokokové nákazy); Priorix (spalničky, zarděnky, příušnice); Rotarix, Rotateq (rotavirové infekce); Fluenz tetra (chřipka).

Usmrcené: Dukoral (cholera); Hexacima, Infanrix hexa (difterie, tetanus, černý kašel, hepatitida B, dětská obrna, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b); Influvac, Preflucel, Vaxigrip, Vaxigrip Tetra, Fluarix tetra (chřipka); Ixiaro (japonská encefalitida B); FSME, Encepur (klíšťová encefalitida); Verorab (vzteklina); Avaxim 160, Havrix 1440, Havrix 720 Junior Monodose, Twinrix Adult, Twinrix Paediatric (Hepatitida A), Imovax polio (dětská obrna), Hiberix (hemofilové infekce).

Neživé/rekombinantní: Typhim Vi, Typherix (břišní tyfus); Engerix-B (Hepatitida B); Cervarix, Silgard, Gardasil 9 (papilomaviry), Trumenba (meningokové nákazy), Shingrix (pásový opar).

Aktivace imunity po očkování může trvat měsíce nebo roky, záleží na typu vakcinace a na zdravotním stavu jedince.

Očkování však s sebou nese i jistá rizika, zvláště u jedinců s poruchou imunity. Proto je potřeba vždy dobře zvážit individuální kondici každého jedince. Optimálně doporučujeme provést před očkováním základní imunologické vyšetření, které vedle anamnézy zahrnuje laboratorní testy:

 • buněčnou imunitu
 • protilátkovou imunitu
 • HLA konfiguraci
 • riziko rozvoje autoimunity
 • alergickou IgE konstituci

 

V České republice platí systém povinného pravidelného očkování, který se řídí očkovacím kalendářem. Při cestování do exotických krajin je doporučováno očkování proti dalším nemocem.

Tabulka doporučených a povinných očkování pro dospělé ZDE a děti ZDE.

Níže Vám přinášíme seznam onemocnění a jejich základní charakteristiku spolu s doporučenými dávkami očkovacích látek.

 

Břišní tyfus

Břišní tyfus, způsobený bakterií Salmonella enterica typhi, patřící do skupiny hlavních střevních patogenních bakterií u člověka i u divokých a domácích zvířat, je horečnaté onemocnění doprovázené bolestmi hlavy, slabostí, nechutenstvím a únavou. Jen zřídka se dostaví průjem, častěji se dostaví zácpa. Inkubační doba bývá 5-24 dní. Pokud není zahájena včasná léčba, obvykle se během prvních dvou týdnů dostaví mrákotný stav a blouznění. Onemocnění může být doprovázeno komplikacemi, jako je např. krvácení do střev, vzácně i protržení střev, dále zánět pobřišnice, kostní dřeně a žlučníku, který se nejčastěji vyskytuje u žen a může vést k případnému bacilonosičství. Průběh břišního tyfu bývá u dětí mírnější, zatímco u starších osob ho zpravidla doprovázejí komplikace.

Očkování: Před vycestováním do krajin se špatnými hygienickými podmínkami se doporučuje provést očkování. Obvykle se doporučuje očkovat minimálně 10-14 dní před vstupem do endemické oblasti, tj. před očekávaným rizikem expozice. Posilující očkování se provádí jednou dávkou každé 3 roky, vyžadují-li si to okolnosti. V některých zemích je registrovaná jen dvouletá platnost postvakcinační ochrany.

Očkovací látka: Typhim Vi (neživá polysacharidová; výrobce: Sanofi Pasteur); Typherix (neživá polysacharidová; výrobce: GlaxoSmithKline).

 

Černý kašel (pertusse)

Černý kašel je vysoce nakažlivé, akutní infekční onemocnění. Původcem je Bordetella pertussis. Inkubační doba tohoto bakteriálního onemocnění je průměrně 1-2 týdny. Přenáší se kapénkovou infekcí a nejnebezpečnější je u dětí do 6 let. Onemocnění probíhá ve dvou fázích a zpočátku se neliší od běžného zánětu dýchacích cest. Po fázi, ve které se obvykle objevuje zvýšená teplota, rýma, nechutenství a pokašlávání se dostaví záchvaty typického dráždivého kašle se zajíkáním, při nichž se nakažená osoba dusí, modrá a zvrací. Při závažném průběhu se záchvaty objevují nepřetržitě a celý stav vede k vyčerpání a dehydrataci. U těžkých forem se objevují také křeče a těžké zápaly plic až krvácení do mozku, což může vést k jeho zánětu.

Očkování: Základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte. První posilující očkování se provede mezi pátým a šestým rokem a druhé mezi desátým a jedenáctým rokem věku dítěte. U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky.

Očkovací látka: Hexacima (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: Sanofi Pasteur); Infanrix hexa (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: GlaxoSmithKline).

 

Dětská obrna (poliomyelitida)

Dětská obrna je infekční onemocnění mozku a míchy postihující především děti, ale i mladší dospělé jedince. Původcem obrny je virus, který se přenáší orofekálně nebo kapénkovým způsobem. Během inkubace, 7-14 dní, se poliovirus zachycený na sliznici dýchacích cest pomnoží a rozšíří zejména do střevního traktu. Dětská obrna se projevuje ve formě poměrně slabých chřipkových příznaků (teplota, nevolnost, bolest hlavy a břicha, celková slabost). V některých případech, kdy virus zasáhne centrální nervový systém, se však onemocnění může rozvinout až do obrny různých svalů. Nejhorší variantou je postižení mozkového kmene, kdy může dojít až k selhání funkcí životně důležitých orgánů s fatálními následky.

Očkování: Doporučený věk je od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte. Pravidelná posilňující dávka se aplikuje ve věku 11 let. Podle doporučení některých výrobců by se měly všechny osoby následně přeočkovat každých 10 let.

Očkovací látka: Hexacima (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: Sanofi Pasteur); Infanrix hexa (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: GlaxoSmithKline); Imovax polio (inaktivovaná, výrobce: Sanofi Pasteur).

 

Hemofilové infekce

Původcem je bakterie Haemophilus influenzae typu b a infekční stavy záleží na tom, jaká část organismu je napadena. Tyto bakterie se u mnoha lidí nachází v dýchacích cestách, aniž by způsobovaly jakékoliv příznaky, a proto je i jejich přenos ve formě kapénkové infekce velmi snadný.

1. Hemofilové infekce horních cest dýchacích – U dospělých lidí se může jednat o relativně banální stavy spojené s kašlem, bolestmi v krku, únavou a horečkami. U malých dětí se vyskytuje velmi nebezpečné onemocnění záklopky hrtanové, které se označuje jako akutní epiglotitida. Masivní otok této oblasti může vést k uzávěru dýchacích cest a následnému udušení.

2. Zápal plic – Hemofilus je jednou z mnoha bakterií, které často způsobují záněty plicní tkáně. Infekce probíhá jako klasická pneumonie – projevuje se vlhkým kašlem s vykašláváním hlenů, horečkou a celkovou schvácenosti.

3. Meningitida – Hemofilus může být i původcem hnisavého zánětu mozkových blan. Meningitida se objevuje zejména u kojenců a batolat. Mezi příznaky patří bolesti hlavy, ztuhlost šíje, zvracení a poruchy vědomí.

4. Zánět středního ucha – Infekce v této oblasti se projevuje prudkou bolestí, někdy i nevolností a zvracením. Pokud není zánět ošetřen, může dojít k prasknutí bubínku a výtoku hnisu vzniklým otvorem.

Očkování: Základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte. U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky.

Očkovací látka: Hexacima (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: Sanofi Pasteur); Infanrix hexa (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: GlaxoSmithKline); Hiberix (polysacharidová; výrobce: GlaxoSmithKline).

 

Cholera

Cholera je nebezpečné průjmové onemocnění, jehož původcem je bakterie Vibrio cholerae. Infekce se začne projevovat během několika hodin až 5 dnů po požití kontaminované potravy nebo vody. Typicky vzniká náhlá bolest a křeče v břiše a objeví se průjem. Ten bývá vodnatý, stolice má charakter kalné hnědavé nebo našedlé tekutiny, ve které plavou vločky hlenu. Průjem bývá velmi úporný, stolice odchází spontánně, bez nutkání, a ve velmi krátkých intervalech. Nemocný tak může ztratit až jednu třetinu tělesné hmotnosti během několika hodin. Po průjmech dochází obvykle ke zvracení. Rozvíjející ztráty tělesné vody a iontů vedou k rychlé dehydrataci.

Očkování: Očkování je doporučeno dle aktuální epidemiologické situace a je ovlivněno oblastí plánované cesty. Ve věku 2-6 let se aplikují 3 poloviční dávky v intervalu 1-6 týdnů, posilující dávka po 6 měsících.
U dětí od 6 let věku se aplikují 2 dávky v intervalu 1-6 týdnů, posilující dávky po dvou letech.

Očkovací látka: Dukoral (inaktivovaná; výrobce: Crucell Sweden AB).

 

Chřipka

Chřipka je nakažlivé virové onemocnění postihující převážně dýchací cesty. Vzhledem ke krátké inkubační době (18 až 24 hodin) začíná chřipka často velmi náhle a bez varování, takřka z plného zdraví. Přestože virus do organismu proniká přes sliznice dýchacího ústrojí, prvními projevy nejsou ani rýma, ani kašel.

Chřipka začíná zpravidla vysokou horečkou (38 až 40 °C). Vzestup teploty obvykle provází zimnice a třesavka. Přidávají se silné bolesti hlavy. Ty mohou být spojeny i se světloplachostí a ztuhlostí šíje. Časté jsou bolesti kloubů, svalů, očí, zad a nohou. To vše je spojeno s výraznou únavou. Dalším možným příznakem je nevolnost, někdy zvracení, průjem nebo zácpa či nechutenství. Během dalších jednoho až dvou dnů nastupují již klasické příznaky postižení dýchacích cest (rýma, bolest a pálení v hrdle, suchý dráždivý kašel). Kašel se postupem času zvlhčuje a mění v produktivní hlenovitý kašel. Teploty, únava, bolest hlavy a svalů obvykle vymizí během tří nebo čtyř dnů. Rýma a kašel pak trvají zhruba 1-10 dnů. Zvýšená únavnost a slabost se mohou v různé míře objevovat ještě měsíc po onemocnění.

Očkování: Možnost očkování je již od 6. měsíce věku. Provádí se každoročně před vypuknutím virových nákaz v podzimních měsících. Chránit před chřipkou dokáže po dalších 6 až 12 měsíců.

Vakcína/dávka: Ve věku 6-36 měsíců 1 dávka o velikosti 0,5 ml nebo 0,25 ml (poloviční dávka) nebo dvěma polovičními dávkami v intervalu 4 týdnů.

Vakcína/dávka: Ve věku od 3 let se očkuje jedna dávka o velikosti 0,5 ml nebo 2 dávky pro starší a dospělé, kteří nebyli v předešlé chřipkové sezóně očkováni, nebo chřipkou neonemocněli.

Posilující imunizace nemá v případě očkování proti chřipce význam, neboť každý rok je třeba provádět přeočkování vůči novým kmenům divokých chřipkových virů.

Očkovací látka: Fluarix Tetra (inaktivovaná; výrobce: GlaxoSmithKline); Fluenz Tetra (živá atenuovaná; výrobce: AstraZeneca); Influvac (inaktivovaná; výrobce: Abbott Biologicals B.V.); Preflucel (štěpený  virion, inaktivovaná; výrobce: BAXTER AG); Vaxigrip (inaktivovaná, štěpený virion; výrobce: Sanofi Pasteur); Vaxigrip Tetra (inaktivovaná, štěpený virion; výrobce: Sanofi Pasteur).

 

Japonská encefalitida B

Japonská encefalitida patří mezi infekční tropické nemoci. Jde o zánětlivé onemocnění mozku vyvolané virem stejné skupiny, jako jsou např. viry středoevropské klíšťové encefalitidy, žluté zimnice nebo horečky dengue. K přenosu dochází infikovaným komárem prostřednictvím prasat, skotu nebo ptáků. K přenosu z člověka na člověka nedochází. Inkubační doba je 4-16 dní. Na počátku se objeví horečky, které doprovází bolest hlavy, zvracení a často i silná bolest břicha. Onemocnění graduje poruchami řeči, rozvojem deliria, křečí, někdy i těžkých duševních poruch. Dostane-li se nákaza až do tohoto stádia, končí smrtí.

Očkování: Je vhodné pro cestovatele, kteří se budou pohybovat v zemědělských oblastech během a po období dešťů (přemnožení komárů). Očkovat lze již od 2. měsíce věku. Je potřeba aplikovat dvě dávky vakcíny v rozestupu 28 dní (u dětí do 35 měsíců je množství dávky poloviční), ochranný účinek nastupuje jeden týden po aplikaci 2. dávky. První posilující dávka byla stanovena za 12-24 měsíců; další nebyla stanovena.

Očkovací látka: Ixiaro (inaktivovaná, adsorbovaná; výrobce: Valneva Austria GmbH).

 

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida je infekční onemocnění virového původu postihující mozek a mozkové blány. Virus klíšťové encefalitidy, patřící mezi tzv. flaviviry, je přenášen zejména klíšťaty, popřípadě komáry. Poté, co virus pronikne do organismu, nastává inkubační doba (3-30 dní), která probíhá celkem bez komplikací. Následně má onemocnění obvykle dvoufázový průběh. První fáze s sebou nese příznaky lehké chřipky. Ta po několika dnech ustoupí a nastává období klidu zhruba 2 týdny. U některých pacientů může nemoc touto fází skončit a je možné, že dojde k úplnému uzdravení. U jiných se nemusí příznaky první fáze vůbec pozorovat a nemoc jim propukne rovnou druhou fází. Onemocnění v tomto stádiu, se projevuje vysokými horečkami, prudkými bolestmi hlavy, světloplachostí, nevolností, zvracením, ztuhnutím svalů na šíji, svalovým třesem, obrnou, poruchami spánku, paměti a koncentrace a celkovou dezorientací.

Očkování: Skládá se ze tří injekcí, které se aplikují do svalu ramene a to ve dny 0, za 1 – 3 měsíce a za 5 – 12 měsíců (vakcína FSME-IMMUN) nebo 9-12 měsíců (vakcína Encepur) po druhé dávce. V teplém období roku je nutné přistoupit ke zrychlenému schématu. U vakcíny FSME-IMMUN se druhá dávka podá již za 14 dní po dávce první. U vakcíny Encepur  je zrychlené schéma ve dnech 0-7-21, kdy se první přeočkování aplikuje za 12-18 měsíců po třetí dávce. Pro zachování obranyschopnosti je důležité, aby docházelo k pravidelnému přeočkování jednou dávkou po 3 – 5 letech.

Očkovací látky: FSME-IMMUN (celý inaktivovaný virus; výrobce: Baxter); Encepur (inaktivovaný  TBE  virus; výrobce: Novartis).

 

Lidské papilomaviry (HPV)

HPV (Human Papilllomavirus) je virus, který napadá buňky v lidském těle, hlavně v oblasti pokožky a sliznic. Je známo asi 300 typů papilomavirů, z nich asi 120 infikuje člověka. K přenosu dochází při pohlavním styku a v současnosti patří k jednomu z nejrozšířenějších pohlavně přenosných onemocnění, kterému podléhají obě pohlaví. Podle schopnosti vyvolávat infekce se dělí na nízkorizikové a vysokorizikové typy. Lehčí formy onemocnění se projevují ve formě polypů dýchacích cest, zánětů pohlavního ústrojí nebo genitálních bradavic. V případě nákazy vysoce rizikovým typem HPV může dojít až k rakovině děložního čípku, penisu, análního otvoru nebo ke karcinomu v oblasti hlavy a krku. Infekce často probíhá bez příznaků a u některých případů může dojít k přirozené eliminaci viru z organismu. V opačném případě dochází ke klinickým projevům po inkubační době 1-20 měsíců. Klíčová je včasná diagnostika, protože čím dříve k ní dojde, tím je léčba snazší a více úspěšná.

Očkování: O vhodnosti a nutnosti očkování se poraďte s Vaším lékařem. Očkování je hrazeno zdravotní pojišťovnou, pokud k jeho aplikaci dojde mezi 13-14 rokem věku dítěte. Od roku 2018 je toto očkováni hrazeno pojišťovnou nejen pro dívky, ale také pro stejně staré chlapce. Toto preventivní očkování doporučují pro obě pohlaví mnohé nadnárodní, evropské i české instituce. Vakcína proti HPV má nejvyšší účinnost při aplikaci před prvním sexuálním stykem. Nicméně i sexuálně aktivní jedinci si mohou vakcinací výrazně snížit riziko rozvoje některého z onemocnění, které je způsobeno HPV.

Dávkování:

9-14 let: 2 dávky v 0, 6 měsících
od 15 let: 3 dávky v 0, 1, 6 měsících

Očkovací látka: Cervarix (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline); Silgard (rekombinantní, adsorbovaná; výrobce: Merck Sharp & Dohme Ltd), Gardasil 9 (rekombinantní, adsorbovaná; výrobce: MSD Vaccins).

 

Meningokokové nákazy

Zdrojem nákazy je člověk, původcem onemocnění je bakterie Neisseria meningitidis. K nákaze dochází při bližším styku s nemocným nebo i bezpříznakovým bacilonosičem především při velkém nahromadění lidí a vyšší fyzické námaze. Bakterie se přenáší kapénkovou infekcí. Meningokokové infekce jsou závažné onemocnění způsobující různé formy zánětů mozkových blan (hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh, kdy v krátké době, během pouhých několika hodin, dojde z plného zdraví k životu ohrožujícímu selhání organizmu.

Očkování:
Polysacharidová: ve věku od dvou let 1 dávka, posilující dávka v intervalu nejdříve po 2-3 letech, lépe však po 4-5 letech.

Konjugovaná: ve věku 2-11 měsíců 2 dávky v intervalu 1-2 měsíce, interval posilující dávky 3/5 let (3letý interval u dětí mladších 7 let a 5letý interval u osob starších 7 let, jsou-li kontinuálně vystaveny riziku meningokových nákaz). Od jednoho roku se aplikuje 1 dávka, posilující dávky opět v intervalu 3/5 let.

U Vakcíny Bexsero se ve věku 2-5 měsíců aplikují 3 dávky v intervalu 1-2 měsíce, ve věku 6 měsíců až 10 let jenom 2 dávky s minimálním intervalem mezi dávkami 2 měsíce a u starších dětí je interval mezi dávkami jenom měsíc. U Vakcíny Trumenba se očkuje až od deseti let 2 dávkami s rozestupem 6 měsíců, nebo 3 dávkami v intervalu 0-2-6 měsíců.

Očkovací látka: Neisvac C (konjugovaná polysacharidová vakcína, adsorbovaná; výrobce: Baxter); Menveo (konjugovaná; výrobce: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.); Nimenrix (konjugovaná; výrobce: GlaxoSmithKline); Bexsero (adsorbovaná; výrobce: GSK Vaccines); Trumenba (rekombinantní, adsorbovaná; výrobce: Pfizer Ltd).

Pásový opar (Herpes zoster)

Herpes zoster – neboli pásový opar je bolestivé virové onemocnění. Je způsobeno reaktivací viru planých neštovic, který přetrvá nenápadně v nervových buňkách (spinálních gangliích) a přijde-li podnět, vrátí se v podobě pásového oparu. Podnětem pro reaktivaci viru je nejčastěji oslabení imunity (to bývá časté při léčbě cytostatiky, u pacientů HIV pozitivních, nemocných Hodgkinovou chorobou). Spouštěcím mechanismem bývá také často šok, stres, úraz či porucha výživy. Základním znakem nemoci je tvorba puchýřků v ohraničených pásovitých ložiscích. Jedná se o vnější projev zánětu nervu. Inkubační doba je 7–14 dní. Období nakažlivosti bývá zhruba 1–2 dny před prvními příznaky a maximálně 5 dní po objevení puchýřků (po jejich zaschnutí).

Očkování: Doporučuje se osobám nad 50 let věku, očkovaným, nebo které prodělaly onemocnění planými neštovicemi, nebo s oslabeným imunitním systémem. Očkování se doporučuje k prevenci opakovaných infekcí virem pásového oparu.

Očkovací látka: Zostavax (živá; výrobce: Sanofi Pasteur); Shingrix (rekombinantní; výrobce: GlaxoSmithKline).

Plané neštovice (Varicella)

Plané neštovice představují vysoce nakažlivou akutní chorobu, která je způsobená lidským Herpes virem, tzv. HHV-3 (Varicella Zoster Vir). Nejčastějšími oběťmi tohoto viru jsou děti od tří do deseti let. U těchto pacientů je průběh nemoci zpravidla bezproblémový, avšak u dětí v pubertálním období nebo u dospělých již mohou nastat vážnější komplikace. Virus planých neštovic se šíří vzduchem (kapénková infekce) nebo přímým kontaktem s nakaženým. Inkubační doba trvá zhruba čtrnáct až šestnáct dní. Po tomto období se objevují první nespecifické příznaky, které jsou označovány jako tzv. prodromy. U nemocného člověka je pozorována zvýšená teplota nebo zimnice a mohou nastat žaludeční problémy nebo průjem. Významným signálem je počínající svědění a bolest kůže v místě, kde se později vytvoří puchýřky – tzv. neštovičky, které se mohou vyskytovat v pěti vývojových stádiích. Nejprve se objeví drobná zarudlá skvrnka, makula. Ta zvětší svůj objem a vyroste z ní svědivý pupen, toto stadium se označuje jako tzv. papula. Na tomto pupenu se vytvoří puchýřek naplněný čirou tekutinou. Poté, co se tekutina zakalí, vznikne hnis a puchýřek se přemění na pustulu. Po nějaké době puchýřky prasknou, vysuší se a vytvoří se na nich tzv. krustičky, které se po jednom až dvou týdnech odloupnou. Člověk nemůže nikoho infikovat teprve poté, co se na všech puchýřcích vytvoří krusty.

Očkování: U monovakcíny se očkování provádí ve věku od 12 měsíců (u vakcíny Varilrix od 9 měsíců) 2 dávkami s intervalem 1-3 měsíce. U kombinované vakcíny je to od 15 měsíců dvěma dávkami s rozestupem 6-10 měsíců. Interval posilující dávky nebyl stanoven.

Očkovací látka: Varilrix (živá; výrobce: GlaxoSmithKline); Zostavax (živá; výrobce: Sanofi Pasteur); Priorix Tetra (kombinovaná, živá vakcína proti spalničkám, příušnicím a planým neštovicím; výrobce: GlaxoSmithKline).

 

Pneumokokové nákazy

Původcem pneumokokových onemocnění jsou bakterie Streptococcus pneumonia. Zdrojem je výhradně nemocný člověk nebo bacilonosič a přenáší se obvykle kapénkovým způsobem. Někdy vzniká jako vnitřní infekce bacilonosiče, jehož oslabený imunitní systém podmiňuje případnou bakteriální kolonizaci. Doba inkubace je krátká, v rozmezí 1-3 dní. Pneumokoková pneumonie se projevuje zpravidla náhlou vysokou teplotou, třesavkou a zimnicí. Doprovází ji vykašlávání malého množství rezavých hlenů a bolestí na hrudi. V těžších případech se přidává i dušnost a porucha srdečního rytmu. Její záludnost a komplikovanost spočívá v relativně časté antibiotické rezistenci.

Očkování:

Polysacharidová: od 2 let věku, 1 dávka, interval posilující dávky 3-5 let (tři roky u dětí mladších 10 let).
Konjugovaná: ve věku 2-6 měsíců, 3+1 dávka, interval mezi základními dávkami 1-2 měsíce, interval posilující dávky 6-12 měsíců (ve druhém roce života). Ve věku 1-2 roky 1+1 dávka, interval mezi základními dávkami 1-2 měsíce, interval posilující dávky 6-12 měsíců (ve druhém roce života). Od dvou let věku, 1 dávka, interval posilující dávky nebyl stanoven.

Očkovací látky: Prevenar 13 (aktivní pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína; výrobce: Pfizer Limited); Synflorix (aktivní pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína, adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline).

 

Příušnice (parotitida)

Příušnice (parotitis epidemica) jsou akutní virové onemocnění. Virus příušnic patří do skupiny paramyxovirů, které jsou původcem také zarděnek a spalniček. Příušnice jsou vysoce nakažlivé, podléhají proto povinnému očkování. Nemoc se přenáší z člověka na člověka kapénkovou infekcí. První příznaky, jako horečka a bolestivé zduření příušních slinných žláz, se objevují 15-21 dní od nakažení. Nemocný je však infekční už týden před projevem prvního příznaku a ještě dva týdny po jejich odeznění. Pokud onemocní starší chlapci nebo dospělí muži, je nemoc často komplikována zánětem varlat, po kterém může dojít k dočasné sterilitě.

Očkování: Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do osmnáctého měsíce věku dítěte. Podání druhé očkovací látky se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte.

Očkovací látka: Priorix (kombinovaná, živá vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím; výrobce: GlaxoSmithKline); Priorix Tetra (kombinovaná, živá vakcína proti spalničkám, příušnicím a planým neštovicím; výrobce: GlaxoSmithKline).

 

Rotavirové infekce

Rotavirus je nejčastějším původcem vážných a nebezpečných průjmů u dětí. Nejvíce jsou postiženy děti do 5 let, výjimkou ale nejsou ani kojenci a batolata do 2 let. Riziko představuje dehydratace, která jako následek průjmu a zvracení nastupuje u dětí velice rychle a může mít za následek až hospitalizaci. Přenos rotavirů je fekálně orální cestou. Děti se nakazí nejčastěji tak, že se dotýkají toho, co bylo znečištěno a následně si pak strkají prsty do úst. Inkubační doba je velmi krátká, maximálně 2 dny. Nemoc se vyskytuje hlavně u dětí od 6 měsíců, a to především v rozvojových částech světa, ve vyspělých zemí se pak s touto infekcí setkáme hlavně u dětí okolo druhého roku života.

Očkování:

Vakcína Rotarix (1 ml): skládá se ze dvou dávek. První od dovršení 6 týdne věku dítěte a druhá po 1-2 měsících od podání první. Nejpozději však do 24 týdnů.

Vakcína Rotateq (2ml): Skládá se ze tří dávek. První od dovršení 6 týdne věku dítěte a rozmezí mezi jednotlivými dávkami by měla činit 1-2 měsíce. Nejpozději však do 32 týdnů.

Očkovácí látka: Rotarix (živá; výrobce: GlaxoSmithKline); RotaTeq (živá; výrobce: Sanofi Pasteur).

 

Spalničky (morbilli)

Spalničky patří mezi typicky dětské onemocnění. Postihuje převážně děti ve věku kolem 4 až 5 let. Mohou jimi ale onemocnět i starší děti a mladiství. Spalničky jsou infekční onemocnění, které je bohužel také vysoce nakažlivé. Samy o sobě nejsou zase tak závažné, problémy působí především možné nebezpečné komplikace, které se se spalničkami často pojí. V převážné míře jde o zápaly plic, záněty středního ucha a dokonce i o zánět mozku (encefalitidu). Mezi charakteristické projevy spalniček patří horečky, zánět spojivek, kašel a typická kožní vyrážka.

Očkování: Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do osmnáctého měsíce věku dítěte. Přeočkování se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte.

Očkovací látka: Priorix (kombinovaná, živá vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím; výrobce: GlaxoSmithKline); Priorix Tetra (kombinovaná, živá vakcína proti spalničkám, příušnicím a planým neštovicím; výrobce: GlaxoSmithKline).

 

Tetanus

Tetanus je nebezpečné infekční onemocnění způsobené bakterií, která je přítomna ve stolici zvířat i člověka a hnojením se dostává do půdy, kde ve formě spór vydrží měsíce i léta. Vstupní branou nákazy jsou drobná i větší poranění na lidském těle, která se dostanou do kontaktu s kontaminovanou půdou. Lidé se nejčastěji nakazí otevřenou ranou, která je obvykle hluboká ale často i nepatrná (způsobená hřebíkem, třískou apod.). Toxiny produkované bakteriemi blokují uvolňování svalového stahu, proto se tetanus projevuje křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů. Inkubační doba je zpravidla 3-30 dní. Na počátku onemocnění si začne nemocný stěžovat na potíže při otevírání úst, které je vyvoláno zvýšeným napětím žvýkacích svalů. V této fázi nemocný člověk obvykle nemívá žádné jiné obtíže ani teplotu. Postupně se ale zvýšené napětí rozšiřuje i na ostatní svaly a dochází k rozvoji celkových křečí, při kterých se může nemocný udusit. Polovina nemocných svému onemocnění podlehne.

Očkování: Základní očkování se provede od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte. Pravidelná posilující dávka se aplikuje ve věku 11 let. Podle doporučení by se měly všechny osoby následně očkovat každých 10 let. U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky.

Očkovací látka: Hexacima (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: Sanofi Pasteur); Infanrix hexa (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: GlaxoSmithKline); Tetavax (adsorbovaná; výrobce: Sanofi Pasteur), Vacteta (adsorbovaná; výrobce: Biodrug).

 

 Vzteklina (rabies)

Je to typická zoonóza, tedy onemocnění přenášené zvířaty, kdy se člověk nejčastěji nakazí slinou nakaženého zvířete při těsném kontaktu jako je kousnutí nebo škrábnutí, ale vzácně jsou možné i jiné způsoby přenosu. Přenašeči jsou pouze teplokrevná zvířata, téměř výlučně savci, u ptáků je výskyt pouze vzácný. V České republice je nejvýznamnějším přenašečem liška, dále pak psi, kočky, netopýři či jezevci, v jiných oblastech světa i skot, mývalové, kojoti nebo hyeny. Vzteklina je smrtelná téměř ve stech procentech případů, pokud není ihned po nakažení podáno očkování a imunoglobuliny.

Očkování: Očkování se provede v případě pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým z nákazy vzteklinou (tzv. postexpozice). Očkování je také nezbytné provést u fyzických osob působících na pracovištích s vyšším rizikem vzniku vztekliny, jako jsou laboratoře, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny.

Dávkování: Ve věku od dvou měsíců, 3 dávky (závisí na doporučení výrobce, některé vakcíny se doporučuje podávat 1 rok po základním očkování a každé další posilující očkování do 5 let), interval mezi základními dávkami 0 – 7/14 – 21/28 dní, interval posilující dávky 2(1) – 5 let (opět závisí na doporučení výrobce).

Očkovací látka: Verorab (inaktivovaná; výrobce: Sanofi Pasteur), Rabipur (inaktivovvaná; výrobce: GSK Vaccines).

 

Zarděnky (rubeola)

Zarděnky patří do skupiny typických dětských infekčních chorob. Přenáší je tzv. rubeola virus, a to kapénkovou cestou nákazy (vzduchem) stejně jako se šíří chřipka. Rubeola virus patří do skupiny tzv. togavirů, který patří mezi exantémové viry. Exantémové viry způsobují onemocnění provázené vyrážkami, jako jsou například spála, spalničky nebo plané neštovice. Zarděnky se projevují červenavou vyrážkou: nejprve v obličeji, později i na trupu i na celém těle. Průběh nemoci jako takové není nijak závažný, u některých nemocných (zvláště u dospělých) přejde bez příznaků, asymptomaticky. Pokud osoba jednou nemoc prodělá, její tělo vytvoří dostatek protilátek, takže zarděnkami v budoucnosti už nelze onemocnět, podobně jako u neštovic.

Očkování: Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do osmnáctého měsíce věku dítěte. Přeočkování se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte.

Očkovací látka: Priorix (kombinovaná, živá vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím; výrobce: GlaxoSmithKline); Priorix Tetra (kombinovaná, živá vakcína proti spalničkám, příušnicím a planým neštovicím; výrobce: GlaxoSmithKline).

 

Záškrt (difterie)

Zdrojem záškrtu se stává bacilonosič nebo nemocný člověk a šíří se nejen vzdušnou cestou, ale i kontaminovanými předměty, neboť jeho původce, bakterie Corynebacterium diphteriae, může přežívat několik týdnů v prachu nebo zaschlém hlenu. Onemocnění se s obvykle krátkou 2-5denní inkubací klinicky projevuje těžkou povlakovou angínou, postihující nejen mandle, ale i sliznici hrtanu a patra. Může dojít ke zduření krku, což v případě neléčení může vést až k udušení. Komplikacemi záškrtu bývá zánět srdečního svalu a obrny s fatálními následky.

Očkování: Základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte. Pravidelná posilňující dávka se aplikuje ve věku 11 let. Podle doporučení by se měly všechny osoby následně očkovat každých 10 let. U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky.

Očkovací látka: Hexacima (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: Sanofi Pasteur); Infanrix hexa (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: GlaxoSmithKline).

 

Žloutenka typu A (Hepatitida A)

Hepatitida A se označuje jako infekční žloutenka nebo „nemoc špinavých rukou“- je pro ni typický tzv. fekálně-orální přenos. Virus se z organismu vylučuje stolicí a může být přenesen přímo, např. špinavýma rukama od osoby k osobě, nebo nepřímo kontaminovanou vodou, potravinami či dalšími znečištěnými předměty. Během 2–6 týdnů od kontaktu s virem žloutenky typu A se obvykle objeví příznaky podobné chřipce, jako jsou bolesti hlavy, nevolnost a horečka. U nemocného pak většinou dojde ke žlutému zbarvení kůže a očního bělma. V některých případech může žloutenka typu A probíhat bez viditelného zežloutnutí. V riziku pak mohou být lidé v blízkém okolí – rodina, přátelé, kolegové, kteří se běžným denním kontaktem s infikovaným mohou nakazit.
Příčinná léčba žloutenky typu A neexistuje. Povinná je hospitalizace. Následná rekonvalescence s omezením tělesné námahy a úpravou jídelníčku bývá doporučována až po dobu 6 měsíců.

Očkování: Zvláštní očkování proti virové hepatitidě typu A a virové hepatitidě typu B se provede u zaměstnanců a příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému nově přijímaných do pracovního poměru nebo služebního poměru.

DávkováníMonovakcína: ve věku od 12 měsíců 2 dávky, interval mezi základními dávkami 6-18 měsíců, interval posilující dávky 10-15 let.

Kombinovaná (s HBV): ve věku od 12 měsíců 3 dávky, schéma 0-1-6 měsíců, interval posilující dávky 10-15 let. V případě dvou dávek interval mezi nimi 6-12 měsíců,  interval posilující dávky 10-15 let.

Očkovací látka: Avaxim 160 (inaktivní; výrobce: Sanofi Pasteur); Havrix 1440 (inaktivní; GlaxoSmithKline); Havrix 720 junior monodose (inaktivovaná  adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline); Twinrix adult (vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná), a proti hepatitidě B adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline).

 

Žloutenka typu B (Hepatitida B)

Virová hepatitida typu B se nejčastěji přenáší přímým kontaktem s nakaženou krví nebo pohlavním stykem.

Přenos na člověka se nejčastěji uskuteční infikovanými tělesnými tekutinami: krví, spermatem, poševním sekretem, slinami. K průniku viru do krve může dojít celou řadou způsobů. K těm obvyklým patří: nitrožilní aplikace léků nebo drog infikovanou jehlou, poranění o infikovanou jehlu, piercing a/nebo tetování, pohlavní styk, používání společných hygienických potřeb (holicích strojků, zubních kartáčků…), z nemocné matky na novorozené dítě. Rizikovou skupinou pro hepatitidu B jsou mladí lidé mezi 15. a 24. rokem života. Ohroženi jsou ale i cestovatelé, lidé střídající více sexuálních partnerů, zdravotníci, kadeřníci nebo například policisté. Inkubační doba je v případě hepatitidy B dlouhá a to 4 týdny až 6 měsíců. Po jejím uplynutí má mnoho lidí pouze mírné příznaky podobné chřipce. Někdy onemocnění proběhne zcela bez příznaků. Pokud se projeví, nemocné obvykle trápí únava, slabost, nechutenství, nevolnost, kožní vyrážky. Dalšími typickými projevy jsou žluté zbarvení kůže a očního bělma, tmavá moč a světlá stolice.

Očkování:

Do 24 hodin u novorozenců HBsAg pozitivních matek a potom podle schéma v 6, 10 a 14 týdnů + 4 dávka ve druhém roce života.

Monovakcíny: od 1 roku tři dávky: běžné schéma – v 0, 1. a 6. měsíci, zrychlené schéma – v 0, 1, a 2 měsíci a zkrácené schéma – ve dnech 0, 7 a 21.

Kombinované vakcíny – Základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte. Pravidelná posilňující dávka se aplikuje za 6-10 měsíců (ve druhém roce života).

Očkovací látka: Engerix-B (rekombinantní vakcína, adsorbovaná; výrobce: GlaxoSmithKline); Twinrix Adult – kombinace A + B ((vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná), a proti hepatitidě B (adsorbovaná); výrobce: GlaxoSmithKline), Hexacima (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: Sanofi Pasteur); Infanrix hexa (kombinovaná, 6 očkovacích látek proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B, poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae b (adsorbovaná); výrobce: GlaxoSmithKline).

 

Žlutá zimnice

Žlutá zimnice patří mezi závažná smrtelná onemocnění. Jejím původcem je flavivirus, přenášený několika druhy komárů, z nichž nejznámější je Aedes aegypti. Zdrojem nákazy lesního typu infekce bývá opice, zatímco u městského typu to bývá člověk. V obou případech je přenos na člověka zprostředkován náhodným bodnutím infikovaného komára. Inkubační doba je velmi krátká, 3-6 dní. Onemocnění se projevuje horečkou, bolestmi hlavy a zad, nevolností, zvracením a celkovou schváceností. V těžších případech může dojít k rozvoji žloutenky, krvácení do kůže i do zažívacího traktu (zvracení krve a černá stolice), ke krvácení z nosu a případně také ke gynekologickému krvácení.

Očkování: Očkování zůstává prozatím jedinou spolehlivou ochranou, neexistuje totiž žádná kauzální léčba. Před vstupem do rizikových endemických oblastí (Afrika a Jižní Amerika) je toto očkování povinně nebo naléhavě vyžadováno.

Dávkování: Monovakcína od věku 9 měsíců, 1 dávka, interval posilující dávky 10 let.

Očkovací látka: Stamaril (živá vakcína; výrobce: Sanofi Pasteur).

 

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách www.zdravykojenec.cz

Termín lékařského vyšetření si můžete rezervovat zde.

Laboratorní vyšetření si můžete objednat zde.


kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading