Novinky / V Nizozemsku byla objevena více virulentní a škodlivější </br>varianta HIV

V Nizozemsku byla objevena více virulentní a škodlivější
varianta HIV

Pandemie koronaviru ukázala, jaké dopady mohou mít nové mutace ve virových genetických sekvencích na přenositelnost viru a na škody, které způsobuje. Po mnoho let panovaly obavy z mutací i u viru HIV-1, který doposud celosvětově zasáhl 38 milionů lidí a způsobil 33 milionů úmrtí. Tyto obavy se bohužel naplnily objevem nového vysoce virulentního kmene HIV označeného jako varianta VB (virulentní subtyp B) v Nizozemsku. Na výzkumu se podíleli vědci z Big Data institutu Oxfordské univerzity ve spolupráci s nizozemskou monitorovací nadací zaměřenou na HIV.

Varianta VB byla poprvé identifikována u 17 HIV pozitivních jedinců v rámci studie, která sbírá vzorky napříč Evropou a v Ugandě. Protože patnáct z těchto osob pocházelo z Nizozemska, vědci analyzovali data z kohorty více než 6 700 HIV pozitivních zde žijících pacientů a objevili tuto variantu u dalších 92 pacientů ze všech regionů Nizozemska.
Genetická analýza vzorků naznačila, že první VB varianta vznikla v 80.–90. letech minulého století v Nizozemsku. Mezi lety 2000–2010 se šířila rychleji než jiné varianty HIV. Výzkumný tým se domnívá, že varianta VB vznikla navzdory rozšířené léčbě v Nizozemsku, nikoli v jejím důsledku, protože účinná léčba přenosu zabraňuje.
Před antiretrovirovou léčbou jedinci infikovaní novou VB variantou (virulentní subtyp B) vykazují významné rozdíly ve srovnání s infikovanými jinými variantami HIV. Jedinci s variantou VB mají 3,5–5,5× vyšší virovou zátěž, vykazují 2× rychlejší úbytek buněk CD4 (charakteristický znak poškození imunitního systému virem HIV), navíc je tato varianta viru nakažlivější a také škodlivější pro imunitní systém.
Při zahájení včasné léčby však mají jedinci s variantou VB srovnatelnou šanci na obnovu imunitního systému a přežití jako pacienti s jinými variantami HIV. Vše záleží na včasnosti diagnózy a zahájení léčby, minimalizaci času, po který může virus poškozovat imunitní systém. Co nejrychlejší potlačení viru také zabraňuje jeho přenosu na další jedince. Proto je více než důležité, aby se osoby s rizikem nákazy HIV nechávaly pravidelně testovat.
V Medicínském centru Praha provádíme lékařské vyšetření pohlavně přenosných nemocí. Všem pacientům garantujeme individuální přístup a diskrétnost. Možností je absolvovat konzultaci s našim venerologickým lékařem, či pouze laboratorní vyšetření. Více informací naleznete na webových stránkách www.venerologie.cz.

Ing. Vít Smejkal

21.7.2022

Wymant Ch, Bezemer D, Blanquart F, et al. (2022): A highly virulent variant of HIV-1 circulating in the Netherlands. Science, 375 (6580). doi: 10.1126/science.abk1688

SAVE_20220724_143959-1200x798.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading