Novinky / Kmenové buňky

Kmenové buňky

 

Slibným nástrojem v moderní terapii jsou tzv. kmenové buňky. Obecně se jedná o zárodečné buňky, ze kterých se mohou „vypěstovat“ různé tkáně a orgány (např. chrupavka, oko…).

Základní definice těchto buněk je z oboru embryologie známá desítky let. K výraznému posunu v léčbě došlo v roce 2006, kdy profesor Yamanaka dokázal z běžné buňky vytvořit zárodečnou buňku a tu následně přeprogramovat na jinou tkáň (např. místo kožní buňky tak vzniklo svalové vlákno). Následně vznikl nový směr výzkumu, v němž nebylo nutné vycházet z lidských embryonálních buněk, jejichž použití bylo pro mnohé z pochopitelných morálních důvodů nepřijatelné. Začala tak éra nového vědního oboru, v rámci kterého vznikla řada nových terapeutických postupů.

Kmenových buněk se standardně využívá v hematologii, v současnosti však přibývá řada protokolů pro jejich využití v imunologii (léčba imunodeficitů, autoimunity, chronických infekcí) a u onkologických onemocněních.

Samostatnou kapitolou v moderní medicíně je pak proces regenerace, v němž se využívá unikátních vlastností tzv. mezenchymálních kmenových buněk k obnově poškozených tkání.

Medicínské centrum Praha vypracovalo a zavedlo protokoly pro zpracování a uložení tzv. hematopoetických kmenových buněk z pupečníkové krve a periferní krve dospělých. Archivace těchto buněk má jedinečný preventivní charakter.

Více informací naleznete na webových stránkách www.kmenovky.cz

Dotazy, podněty, nabízíme spolupráci nadšeným lékařům i badatelům.
Napište nám: info@kmenovky.cz


kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading