Novinky / CCR5 – rezistence vůči viru HIV

CCR5 – rezistence vůči viru HIV

 

CCR5 je buněčný chemokinový receptor a je podobně jako jiné receptory vstupní branou pro infekce do buňky, v tomto případě pro virus lidské imunodeficience (HIV).

Mutace v genu pro CCR5 (tzv. CCR5 Δ32) vede k poruše exprese CCR5 na buněčném povrchu a nedochází tak k nákaze buněk infekcí HIV.

Je zajímavé, že se tato mutace běžně vyskytuje v populaci zejména v severní Evropě, frekvence výskytu směrem na jih klesá. V Africe a východní Asii se takřka nevyskytuje (viz obrázek).

Výskyt heterozygotů neboli jedinců s jednou CCR5 Δ32 alelou je v české populaci přibližně 10 %. Výskyt homozygotů, kteří mají 2 alely, je přibližně 1 %.

Kupodivu jsou nositelé této mutace zdraví, bez jiné poruchy imunity. Téže mutace lze využít v moderní buněčné terapii k léčbě HIV nakažených pacientů, např. pomocí transplantace hematopoetických kmenových buněk s mutací CCR5 Δ32.

Tento typ buněčné terapie bohužel s sebou přináší mnohá úskalí, proto je v současné době stále ve fázi výzkumu.

 

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách www.qgen.cz

Termín lékařského vyšetření si můžete rezervovat zde.

Laboratorní vyšetření si můžete objednat zde.


kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading