Novinky / Další krok k léčbě rakoviny

Další krok k léčbě rakoviny

Rakovina je jednou z nejničivějších nemocí, se kterými se člověk může setkat.  V minulosti se stanovení této diagnózy téměř vždy rovnalo rozsudku smrti.  V posledních letech se situace značně zlepšila v důsledku vývoje nových terapeutických postupů zahrnující preventivní screening, testy genetických predispozic a v neposlední řadě i pokroky v cílené léčbě. To vše napomáhá k včasné diagnóze rakoviny, poskytuje lepší prognózu a zvyšuje šance pacienta na uzdravení. Současná léčba, zejména chemoterapie, je pro pacienty velkou zátěží, neboť ničí nejen rakovinné buňky, ale i zdravé buňky člověka. Zároveň se objevují rakovinné buňky rezistentní vůči léčivům a zvyšují tak riziko recidivy.

Cílem medicínského výzkumu je vyvinout takovou terapii, která by eliminovala skutečně jen agresivní rakovinné buňky. Pomocí genetického inženýrství se vědcům nedávno podařilo vytvořit tzv. chimerní T-buněčné receptory (CARs) a tzv. inhibitory imunitních kontrolních bodů (ICIs). CARs slouží k přenosu schopnosti rozpoznání specifického antigenu na imunní buňku. Takto získané specifické T-buňky cílí přímo na daný typ nádoru konkrétního pacienta. Tzv. inhibitory imunitních kontrolních bodů na druhé straně brání rakovinným buňkám, aby se před imunitním systémem skryly.

Přestože první fáze klinických studií naznačují, že se jedná o slibnou metodu v boji proti nádorovým onemocněním, má terapie svá omezení. Vysoká specifita účinku sice poskytuje ochranu zdravým buňkám, na druhé straně však umožňuje léčbu vždy jen jednoho konkrétního typu rakovinných buněk.

Tým vědců se snaží vyřešit problém tím, že zkoumají interakci mezi T-buňkou a molekulou zvanou MR1. Zajímavé zjištění je, že podtypy T-buněk, které jsou teoreticky schopné zabíjet široké typy rakovinných buněk, současně šetří zdravé buňky. Vědci se domnívají, že to lze využít stejným způsobem jako léčba CAR-T.

Za tímto účelem se odebírají T-buňky od zdravých pacientů, které potom projdou genetickou manipulací tak, aby získaly schopnost bojovat s rakovinou. Takto upravené buňky se poté navrací stejnému pacientovi. V současné době existují pouze dvě léčiva vyvinutá touto technologií schválenou ve Spojených státech a EU; Kymriah pro léčbu akutní lymfoblastické leukémie (ALL) a Yescarta pro difúzní lymfom z velkých B-buněk (DLBCL). Obě nemoci jsou rakovinou krve.

Vědci tyto léčiva otestovali na zvířecích modelech. Zdá se, že nabízí velký potenciál, protože jsou schopny zabíjet široké typy rakovin plic, melanomu, leukémie, tlustého střeva, prsu, prostaty a vaječníků. Jde však stále o raný výzkum a pro klinické testy na lidech bude třeba ještě dlouhá cesta. Technologie CAR-T byla poprvé vyvinuta v roce 1993 Zeligem Esharem a teprve v roce 2014 byla schválena americkou vládou pro správu potravin a léčiv (FDA) v USA a poté v roce 2016 Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Zájem o technologii CAR-T se od té doby rozrostl a patrně nebude trvat dlouho, než tento lék vstoupí na trh.

Možná to bude „stříbrná střela“ potřebná k vymýcení rakoviny; „unus pro omnibus“ (jeden pro všechny) lék k boji proti všem různým druhům rakoviny. Vzhledem k tomu, jak složité je lidské tělo, stále není známo, zda bude tato strategie fungovat na lidech stejně jako na myších.

Jaké jsou nevýhody manipulace s molekulami MR1? Je tato strategie vhodná pro každého člověka? Jak navrhneme lék, který dokáže plně využít potenciál tohoto nově objeveného mechanismu? To jsou jen některé z otázek, na které musíme odpovědět, než bude možné tuto strategii přijmout do běžné klinické praxe. Jednu věc víme s jistotou – tento mechanismus vytvořil nový základ pro vývoj nových léčiv. Současně lépe chápeme mechanismy rakoviny a tyto znalosti nám poskytují naději na vítězství v boji proti rakovině.

Zdroje:
Crowther, Michael D. et al. 2020. ‘Genome-Wide CRISPR–Cas9 Screening Reveals Ubiquitous T Cell Cancer Targeting via the Monomorphic MHC Class I-Related Protein MR1’. Nature Immunology: 1–8.
Dockrill, Peter. ‘Remarkable New T-Cell Discovery Can Kill Several Cancer Types in The Lab’. ScienceAlert. https://www.sciencealert.com/new-t-cell-therapy-kills-most-human-cancer-types-and-might-work-across-individuals (January 23, 2020).
Gallagher, James. 2020. ‘Immune Discovery “May Treat All Cancer”’. BBC News. https://www.bbc.com/news/health-51182451 (January 23, 2020).

cancer-cells-541954_640.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading