Novinky / Neandertálské geny se spolupodílejí na vážném průběhu nemoci COVID-19

Neandertálské geny se spolupodílejí na vážném průběhu nemoci COVID-19

Zajímavá studie zaměřující se na boj s nemocí COVID-19 vyšla nedávno v časopise Nature pod názvem „The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals“. U 3 199 hospitalizovaných pacientů zkoumala možný vliv genetických dispozic na toto onemocnění.

Již víme, že riziko onemocnění virem SARS-CoV-2 se zvyšuje například s přibývajícím věkem a mimo jiné záleží také na pohlaví jedince (muži bývají nakaženi častěji). Tyto faktory však nevysvětlují, proč nemoc u pacientů probíhá se silnými, slabými, či nulovými příznaky. Výše uvedená studie ukázala, že na průběh tohoto onemocnění může mít velký vliv také genetika, konkrétně neandertálské geny. Ty po svých dávných předcích podědilo až 50 % obyvatel jižní Asie a asi 16 % Evropanů. K tomuto závěru dospěli vědci porovnáním DNA pacientů s těžkým průběhem nemoci s DNA neandertálců.

Studium genetické informace ukázalo, že na chromosomech 3 a 9 jsou oblasti klíčové pro krevní skupiny systému AB0, souvislost s COVID-19 má oblast na chromosomu 3. Různé genetické varianty v této oblasti jsou ve vysoké nerovnováze. Jsou však v různých populacích úzce propojeny.

Výzkumem velké skupiny 5008 haplotypů bylo zjištěno, že neandertálcům přísluší haplotyp o délce 49,4 kb. Některé delší haplotypy (333,8 kb) byly před 40 000–60 000 lety zděděny od populací neandertálců žijících na území  dnešního Chorvatska, Sibiře a pohoří Altaj, a také od denisovanů. Je zajímavé, že v Africe se neandertálské haplotypy téměř nevyskytují, nalezneme je v Evropě a hlavně v Asii, kde jsou jejich nositeli pouze Jihoasiaté. Jejich největší výskyt je v Bangladéši, kde odhadem 63 % lidí přenáší alespoň jednu kopii neandertálského riskantního haplotypu a až 13 % lidí je homozygotních. Předpokládá se, že neandertálské haplotypy, vyskytující se v dnešní populaci, se od původních příliš nezměnily.

Vzhledem k probíhající současné pandemii COVID-19 lze usuzovat, že neandertálské haplotypy detekovatelné u určité části dnešní populace, mimo jiné rizikové faktory, přispívají k propuknutí této nemoci a podílejí se i na jejím těžkém průběhu.

Je nutné provést další výzkum týkající se citlivosti neandertálských haploskupin vůči různým patogenům.

 

Ing. Vít Smejkal

Odborný asistent

Zdroj:

Zeberg H, Paabo S (2020): The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals. Nature, doi: 10.1038/s41586-020-2818-3.

2neanderthal-1-e1603374709539.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading