Novinky / Nová studie předpovídá polohu biblické Rajské zahrady

Nová studie předpovídá polohu biblické Rajské zahrady

Rajská zahrada v Edenu je v knize Genesis popisována jako místo překrásné úrodné planiny, která je zavlažována čtyřmi řekami. Existence biblického domova Adama a Evy je velmi ožehavým tématem. Přesto se lidé po celá staletí snaží o nalezení Edenu – místa původu moderního člověka (Homo sapiens). Vědci se shodují, že je rajská zahrada na africkém kontinentu, ale přesná poloha byla doposud velkou neznámou.

Nedávno zveřejněný článek v časopisu Nature se pokouší tuto záhadu vyřešit. Autoři předpokládají, že nejstarší moderní lidé pocházejí z oblasti jižní Afriky, která je dnes známá jako Makgadikgadi.  Dr. Eva Chan a její kolegové získali vzorky mitochondriální DNA od 198 původních obyvatel Makgadikgadi. Mitochondriální DNA (mtDNA) kóduje relativně malou, ale důležitou skupinu genů, a nachází se mimo jadernou DNA v buněčných organelách zvaných mitochondrie. Významným znakem mtDNA je dědičnost pouze po mateřské linii. Na základě tohoto předpokladu vědci usuzují, že je možné vystopovat tzv. mitochondriální Evu, pramatku všech našich předků, tedy původní mtDNA moderního člověka.

Tým Dr. Evy Chan spojil nově získané vzorky s existující linií mtDNA označovanou jako linie L0, která se objevila odhadem před 200 000 lety v oblasti jižní Afriky. Na základě nových poznatků předpovídají, že první mateřská linie mtDNA pochází z oblasti zahrnující části severní Botswani, Namibie a Zimbabwe. Dr. Andy Moore, geolog spolupracující s Dr. Chan, popisuje, že dříve byla tato oblast zavlažována mnoha jezery a mokřady a panovaly zde příznivé životní podmínky po dobu přibližně 70 000 let. V důsledku pohybu tektonických desek a následné změny klimatu však začal region vysychat a přetvářet se do současné vyprahlé podoby.
Dr. Timmermann z výzkumného týmu doplňuje, že klimatické změny byly také pravděpodobně hlavním důvodem počátku migrace obyvatelstva. Ne všichni obyvatelé se však rozhodli opustit své domovy a ti, kteří zůstali, se museli adaptovat na suché klimatické podmínky oblasti.

O původu člověka však stále zůstává mnoho nezodpovězených otázek. Původní mtDNA by však mohla být významným dílem do této skládačky. Některé další studie dokonce naznačují, že moderní lidé přicházeli do blízkého styku i s dalšími skupinami, např. Homo neanderthalensis, což by znamenalo mnohem větší genetickou diverzitu.

Pořád však musíme mít na paměti, že mtDNA je jen část celkové genetické výbavy člověka. Doplňující informaci by zajisté poskytly analýzy celého genomu, především jaderné DNA, která se dědí od obou rodičů. Můžeme doufat, že se podaří extrahovat jadernou DNA z fosilií z dané oblasti, která by nám společně s dalšími archeologickými nálezy mohla poskytnout bližší informace o našem původu.

V Medicínském centru Praha nabízíme v rámci projektu QGEN analýzu Vaší mtDNA, která napoví, odkud pochází Vaši předci. Lidskou mtDNA definují haploskupiny specifické pro určitou skupinu původního obyvatelstva, kterou lze orientačně datovat v času a prostoru. Tím nabízíme poodhalení historie a částečně i zdraví mateřské linie, neboť mutace v mtDNA jsou spojeny s některými chorobami přenášenými po mateřské linii.

Kromě toho nabízíme i vyšetření Y-chromozomu, který je součástí jaderné DNA.
Y-chromozom mají pouze muži a proto se dědí výhradně po paternální linii (z otce na syna). Tento systém přenosu dědičné informace vytváří nepřerušitelnou spojnici mužské linie mezi generacemi. Pomocí DNA analýzy můžeme zjistit zajímavé informace o mužských rodových liniích svých předků. Výsledky genealogického zkoumání najdou uplatnění i v jiných vědních oborech např. v historii, archeologii, molekulární biologii nebo forenzní genetice.

Zdroje:
Wei-Haas , M. (2019, October 28). Controversial new study pinpoints where all modern humans arose. Retrieved November 1, 2019, from https://www.nationalgeographic.com/science/2019/10/controversial-study-pinpoints-birthplace-modern-humans/.

Garvan Institute of Medical Research. „The homeland of modern humans.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 28 October 2019. <www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191028175138.htm>.

Chan, E.K.F., Timmermann, A., Baldi, B.F. et al. Human origins in a southern African palaeo-wetland and first migrations. Nature (2019) doi:10.1038/s41586-019-1714-1

Eden-garden.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading