Novinky / Paradentóza

Paradentóza

 

Nemoci parodontu (dásně) jsou spojeny s patologickou bakteriální mikroflórou, která vyvolá zánětlivou reakci měkkých tkání kolem zubu, tzv. peridontu.

Následná patologická odezva imunitního systému vede v kombinaci s geneticky predisponovanou abnormální imunitní odezvou ke vstřebávání (řídnutí) okolní kostní tkáně. Uvolněný zub je pak náchylný k vypadnutí. Proces je rychlý a vyžaduje včasný zásah antibiotiky.

Tato problematika je aktuální i v souvislosti s implantáty. Zasazení implantátu do patologického prostředí paradentózy vede k nezdaru.

Do skupiny patologických bakteriálních kmenů patří Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia a Treponema denticola.

Patologická imunitní konstituce zahrnuje přítomnost alely hlavního histokompatibilního systému HLA-DR4 (Human Leukocyte Antigen DR4), konkrétně subtypy DRB1*04. Současně byla zdokumentována zvýšená produkce cytokinu zánětu interleukin-1 (IL-1), který je klíčovým regulátorem odpovědi hostitele na mikrobiální infekci a hlavním modulátorem resorpce kosti. IL-1 představují dvě molekuly, IL-1alfa a IL-1beta, kódované geny IL-1A a IL-1B. Popsané polymorfismy v obou genech jsou spojené se zvýšenou produkci IL-1.

Test je důležitý nejen ke včasnému odhalení rizikové konstituce, ale i k zajištění terénu pro úspěšné zasazení implantátu.

Vedle antibiotické léčby je důležitá správná dentální hygiena.

 

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách www.qgen.cz

Termín lékařského vyšetření si můžete rezervovat zde.

Laboratorní vyšetření si můžete objednat zde.


kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading