Novinky / Syngénní transplantace kmenových buněk u adolescenta s tumorem mozku

Syngénní transplantace kmenových buněk u adolescenta s tumorem mozku

Výjimečná případová studie informovala o transplantaci hematopoetických kmenových buněk od příbuzného, kterou provedl tým lékařských specialistů ze Španělska. Pacientem je 14letý chlapec s diagnózou bifokálního mozkového tumoru.

Pacient byl nejprve léčen podle standardního protokolu. Podstoupil intenzivní chemoterapii zacílenou na tumor mozku, pravděpodobně ze zárodečných buněk, a posléze chirurgickou resekci s výsledkem reziduálního tumoru.

V další fázi léčby lékaři zvolili možnost syngénní transplantace hematopoetických kmenových buněk od jednovaječného dvojčete pacienta. Stejná genetická výbava byla prokázaná komplexní analýzou. Před transplantací byla indikována mobilizace periferních kmenových buněk sourozenců. Odběr kmenových buněk (aferéza) dárce proběhl bez závažnějších komplikací dle příslušného protokolu pro kontinuální sběr monoklonálních buněk.

Mobilizace periferních kmenových buněk pacienta byla neúspěšná. Pacientovi byl v kombinaci s intenzivní chemoterapií transplantován syngenní štěp, který obsahoval hematopoetické kmenové buňky. Hlavní posttransplantační komplikací byla sepse vyvolaná bakterií Escherichia coli, těžké zvracení a zánět sliznic. Po transplantaci pacient dostával preventivně antivirotika a antibiotika po dobu 4 měsíců a pokračoval v plánované lokální radiační terapii. Léčbu ukončil 8 měsíců od stanovení diagnózy, toho času je v kompletní remisi.

Syngénní transplantace hematopoetických kmenových buněk u dospělých vykazují poměrně rychlé zhojení a velmi nízkou incidenci reakce štěpu proti hostiteli. U dětí s tumorem mozku je tato transplantace velmi raritní. Lékaři pacientův zdravotní stav nadále bedlivě sledují.

Léčebný potenciál kmenových buněk je předmětem mnoha vědeckých studií, jejichž závěry ukazují, že kmenové buňky jsou perspektivním terapeutickým prostředkem v oblasti preventivní a regenerativní medicíny i léčby nejrůznějších onemocnění.

MUDr. Adriana Kulková

03.02.2023

Zdroj:

Sánchez-Sierra et al. (2023): Syngeneic hematopoietic stem cell transplantation after mobilization failure in an adolescent with intracranial germ cell tumor. Pediatric Blood and Cancer, e30177. https://doi.org/10.1002/pbc.30177

male-medical-figure-with-front-brain-highlighted-1-1200x800.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading