Novinky / Vakcína Nuvaxovid – nová naděje v boji proti viru SARS-CoV-2

Vakcína Nuvaxovid – nová naděje v boji proti viru SARS-CoV-2

Pandemie koronaviru je tu s námi téměř dva roky, v průběhu kterých se podle statistik WHO potvrdilo více než 373 miliónů případů COVID-19 a více než 5 miliónů lidí této zákeřné nemoci podlehlo. Navzdory vývoji nových léků proti viru SARS-CoV-2 zůstává prioritou č. 1 očkování. Od 1. února 2022 se v ČR spouští registrace na očkování pátou z řady vakcín proti viru SARS-CoV-2, tentokrát od společnosti Novavax.

Vakcína s obchodním názvem Nuvaxovid vyráběná společností Novavax patří mezi proteinové vakcíny na bázi nanočástic. Tato technologie zahrnuje vložení genu kódujícího spike glykoprotein (S-protein) do bakuloviru (BV) a následně jsou pomocí BV infikovány hmyzí buňky Sf9 (odvozeny od můry Spodoptera frugiperda). V těchto buňkách se vytvoří veliké množství S-proteinu, které se sbalí do formy nanočástice. Tímto způsobem jsou částice S-proteinu připravené na použití. Pro posílení imunitní reakce je do vakcíny přidán M-MatrixTM adjuvans na bázi saponinu.

Pokud je člověk naočkován touto vakcínou, imunitní systém rozpozná S-protein jako cizorodou látku a začne produkovat neutralizační protilátky, aktivují se CD4+ a CD8+ T-buňky a stimulují se paměťové B-buňky. Při střetnutí s virem SARS-CoV-2 je imunitní systém schopen rychleji rozpoznat virový S-protein a bránit se vůči němu.

V letech 2020–2021 proběhlo několik studií zaměřených na účinnost a bezpečnost vakcíny. V první polovině roku 2021 byla realizována třetí fáze randomizované, placebem kontrolované klinické studie, které se zúčastnilo téměř 30 000 osob nad 18 let pocházejících z Mexika a USA, s různou etnickou příslušností a různým zdravotním stavem (zdraví dobrovolníci i pacienti se stabilizovaným chronickým onemocněním, např. chronické renální, kardiovaskulární nebo plicní onemocnění, diabetes mellitus 2. typu, pacienti s HIV aj.). Přibližně dvě třetiny účastníků byly očkovány vakcínou Nuvaxovid, ostatním účastníkům bylo podáno placebo (tj. dávka bez účinné látky). V průběhu této studie převládaly v Mexiku a USA varianty viru SARS-CoV-2 alfa (B.1.1.7), beta (B.1.351), gama (P.1), epsilon (B.1.427 a B. 1.429) a iota (B.1.526).

Výsledky studie ukázaly, že účinnost vakcíny Nuvaxovid proti variantám SARS-CoV-2, které v době studie dominovaly, celkově dosahovala přibližně 90 %. Od pacientů očkovaných touto vakcínou, kteří onemocněli COVID-19, byly hlášeny mírné potíže, zatímco u pacientů s placebem se objevovaly středně těžké až těžké příznaky onemocnění. Nejčastěji hlášenými vedlejšími účinky vakcinace byly bolest v místě vpichu, bolest hlavy, svalstva (myalgie), únava a malátnost, které trvaly necelý jeden den. Závažné systémové reakce se objevily převážně u očkovaných pacientů po druhé dávce, avšak jejich výskyt byl méně častý než u doposud používaných koronavirových vakcín.

Na základě výsledků dosavadních studií je možné považovat vakcínu Nuvaxovid od společnosti Novavax za bezpečnou, poskytující vysokou ochranu proti původnímu viru SARS-Cov-2 a alfa a beta variantám. Prozatím zůstávají omezeny údaje k účinnosti vůči variantě omikron (B. 1.1.529).

Mgr. Kristína Šureková

9.2.2022

Zdroje:

https://www.sukl.cz/nuvaxovid-otazky-a-odpovedi-k-vakcine-od-spolecnosti-novavax
https://covid19.who.int/

Tian JH, Patel N, Zhou H et al. (2021): SARS-CoV-2 spike glycoprotein vaccine candidate NVX-CoV2373 immunogenicity in baboons and protection in mice. Nature Communications, 12, 1-14. doi: 10.1038/s41467-020-20653-8.

Dunkle LM, Kotloff KL, Gay CL et al. (2021): Efficacy and safety of NVX-CoV2373 in adults in the United States and Mexico. The New England Journal of Medicine, NEJMoa2116185. doi: 10.1056/NEJMoa2116185.

injection-g2d0495052_1920-1200x848.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading