Novinky / Výměna krve jako potenciální léčba poškození mozku v důsledku Alzheimerovy choroby

Výměna krve jako potenciální léčba poškození mozku v důsledku Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba (AD) je chronické progresivní onemocnění mozku, které se vyznačuje poruchami učení a paměti. Je nejčastější příčinou demence u starší populace. Navzdory mnohaletému úsilí porozumět genetickým a molekulárním základům AD není dosud k dispozici účinná terapie tohoto závažného onemocnění. Avšak zdá se, že lidstvo by nyní mohlo být o krok blíže k jeho pokoření.

Přesvědčivé důkazy naznačují, že v onemocnění AD hraje ústřední roli chybné skládání, agregace a cerebrální ukládání amyloidu-beta (Aβ). Odstranění chybně poskládaných proteinových agregátů Aβ z krve by podle vědců mohlo pomoci zpomalit progresi této nemoci.

V lékařské praxi se již využívají metody na čištění krve jako je plazmaferéza nebo krevní dialýza, které mohou snížit hromadění toxických látek i v mozku, a to bez nutnosti přímých invazivních zákroků.

Tým vědců z institutu UTHealth Houston opakovaně testoval výměnu plné krve na myších postižených cerebrálním ukládáním amyloidních prekurzorových proteinů, které jsou spojené s výskytem AD. Těmto myším byla transferována krev od zdravých jedinců se stejným genetickým pozadím. Výsledky jsou velice slibné, neboť vývoj cerebrálních amyloidních plaků se v modelu AD na transgenních myších snížil o 40–80 %. Též se zlepšila prostorová paměť u starých myší s amyloidní patologií a snížila se rychlost tvorby plaku.

Přesný mechanismus, kterým výměna krve snižuje amyloidní patologii a zlepšuje paměť, není v současné době znám. Ale efekt léčby zacílené na odstranění agregátů Aβ z krevního oběhu potvrzené zatím pouze na myším modelu ukazuje, že se může jednat o jednu z nejslibnějších léčebných strategií AD.

V Medicínském centru Praha mohou pacienti absolvovat nejrůznější genetické analýzy a vyšetření včetně vyšetření na přítomnost alel HLA-B7 a APOE. Tyto alely jsou spojené se zvýšeným rizikem AD. Je zde možnost absolvovat konzultaci s lékařem, či pouze samotného laboratorního vyšetření. Více informací naleznete na webových stránkách https://www.qgen.cz/.

Ing. Vít Smejkal

 1. 09. 2022

 

Zdroje: Urayama A, Moreno-Gonzales I, Morales-Scheihing D, Kharat V, Pritzkow S, Soto C. (2022): Preventive and therapeutic reduction of amyloid deposition and behavioral impairments in a model of Alzheimer’s disease by whole blood exchange. Molecular Psychiatry. doi: 10.1038/s41380-022-01679-4

 

 

 

senior-people-confronting-alzheimer-disease-1200x800.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading