Novinky / Využití kmenových buněk při léčbě mozkové mrtvice

Využití kmenových buněk při léčbě mozkové mrtvice

K 15.květnu, Světovému dni proti mozkové mrtvici, si připomínáme, že navzdory lékařským pokrokům akutní cévní mozkové příhody každoročně postihují miliony lidí. Pro minimalizaci následků mrtvice je zcela zásadní rychlé rozpoznání příznaků a okamžité poskytnutí adekvátní lékařské pomoci. O šanci na úspěšný návrat pacienta do běžného života rozhoduje i následná péče, jejíž efektivitu by mohla výrazně zvýšit aplikace kmenových buněk.

Při mrtvici dochází k ucpání cév v mozku krevní sraženinou. V důsledku toho není postižená část mozku zásobena krví, a tudíž ani kyslíkem. Mezi hlavní projevy ataky mrtvice patří bolest hlavy, rozmazané vidění, nesrozumitelná řeč, slabost a ztráta koordinace těla. Když jsou buňky dlouho neokysličené, odumírají. Krevní sraženinu je proto nutné co nejrychleji medikamentózně (například s použitím rTPA – rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu) odstranit. Lepších výsledků je dosaženo, pokud je medikamentózní léčba doplněna chirurgickým odstraněním krevní sraženiny. Při operaci mohou lékaři případně cévu vyztužit pomocí kovového implantátu. Odstraňování sraženin pomocí léků a chirurgie slouží k obnově okysličení mozku, ale odumřelou mozkovou tkáň obnovit nelze.

Perspektivně by v období následné péče o pacienty po mrtvici mohlo být v indikovaných případech využíváno potenciálu kmenových buněk, které mají schopnost se dělit a vytvářet různé typy tkání. V současnosti probíhají klinické studie, které testují efektivitu kmenových buněk při obnově neuronů. Využívají se k tomu neurální kmenové buňky schopné se dělit a vytvářet identické dceřiné buňky, nebo mezenchymální kmenové buňky, které mají schopnost diferenciace do různých buněčných typů, včetně neurálních buněk. Ukazuje se, že kmenové buňky dokážou vytvářet nové a nahradit odumřelé neurony a podporovat angiogenezi. V místě poškození mohou kromě tvorby nových neuronů také snižovat zánět pomocí působků, které vylučují.

První klinická studie využívající kmenové buňky v terapii mozkové mrtvice byla provedena týmem britských lékařů již v roce 2016. Během operace zavedli neurální kmenové buňky přímo na postižené místo. Výsledkem byla lepší rekonvalescence pacienta. V americké klinické studii z roku 2019 byly k léčbě mrtvice použity mezenchymální kmenové buňky. Na rozdíl od výše uvedené studie je lékaři nezaváděli přímo na místo poškození, ale pomocí infuze do krevního oběhu, kterým se dostaly do mozku. Tato terapie vedla ke zlepšení mozkových funkcí.

V současnosti probíhá několik desítek studií, které zkoumají bezpečnost a efektivitu aplikace kmenových buněk v léčbě mozkové mrtvice. Očekává se, že v blízké budoucnosti se kmenové buňky stanou součástí standardní terapie pacientů po mrtvici, která urychlí rekonvalescenci a zlepší kvalitu jejich života.

Mgr. Lenka Gmiterková

10. 5. 2023

Zdroje:
Kalladka D, Sinden J, Pollock K, et al. (2016): Human neural stem cells in patients with chronic ischaemic stroke (PISCES): a phase 1, first-in-man study. Lancet, 388, 787-796.

Levy ML, Crawford JR, Dib N, Verkh L, Tankovich N, Cramer SC (2019): Phase I/II study of safety and preliminary efficacy of intravenous allogeneic mesenchymal stem cells in chronic stroke. Stroke, 50, 2835-2841.

Yan S-S, Campos de Souza S, Xie Z-D, Bao Y-X (2023): Research progress in clinical trials of stem cell therapy for stroke and neurodegenerative diseases. Ibrain, doi: 10.1002/ibra.12095

SAVE_20230511_230044-1200x908.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading