Novinky / Znečištění ovzduší a neplodnost: Jaký je vztah?

Znečištění ovzduší a neplodnost: Jaký je vztah?

Souvislost mezi znečištěním ovzduší a onemocněním dýchacích cest, jako je astma, rakovina plic, chronické obstrukční plicní onemocnění (COPD),  je docela dobře známa z důvodu logickému propojení kontaminace vzduchu s dýchacím systémem. Dýcháme škodlivé plyny z automobilů, továren atd. proto způsobují především dýchací potíže. Souvislost mezi znečištěním ovzduší a neplodností však není známou skutečností. Mnozí z nás si nemyslí, že znečištění ovzduší má přímý vliv na reprodukční systém. Vztahy mohou být silnější, i když nepřímo, než si myslíme.

V posledním desetiletí bylo provedeno mnoho studií, které se pokoušeli odhalit souvislost mezi znečištěním ovzduší a neplodností. Studie zaměřené na tuto problematiku v České republice pocházejí z konce osmdesátých let, které provedli Martin Bobak a David Leon. Bobak a Leon se pokusili zjistit, zda existuje nějaký vztah mezi znečištěním ovzduší a potraty. Ve své studii našli pozitivní korelaci mezi molekulami znečišťující ovzduší (oxid siřičitý) a nízkou porodní hmotností. Čím více je znečištěný vzduch, tím vyšší je pravděpodobnost podváhy u dětí po porodu. Jejich zjištění však nebyla přesvědčivá, zda znečištění ovzduší nebo oxid siřičitý je příčinou ženské neplodnosti. Ale to byl jen jeden kousek hádanky.

Dejmek a jeho kolegové, inspirovaní Bobakovým a Leonovým nálezem, v roce 2000 provedli další studii, kde zaznamenali sníženou porodnost v období, když byli hladiny oxidu siřičitého v Teplicích velmi vysoké. Tehdy bylo známo, že Teplice byly díky průmyslové činnosti, jako je těžba, jedním z nejvíce znečištěných okresů v České republice. Jejich studie zahrnovala 2 585 párů a zjistila, že existují možné účinky oxidu siřičitého nejen na ženskou neplodnost, ale také na mužskou neplodnost. V tomto případě může oxid siřičitý ovlivnit nejen početí, ale také zrání spermií. Dejmek a jeho kolegové však stále nemohou vyloučit roli jiných typů látek znečišťujících ovzduší způsobujíce neplodnost.

Co v současné době víme o vztahu mezi neplodností a znečištěním ovzduší?

Nedávno profesor Antonio La Marca z univerzity v Modeně a Reggio Emilia provedl studii na více než 1300 italských ženách. Ve své studii se pokusili odhalit vliv látek znečišťujících životní prostředí na neplodnost žen a to měřením Antimullerovského hormonu, který je markerem pro rezervu vajíček (počet vajíček dostupných ve vaječníku). Během života vznikne ve vaječnících 1 až 2 miliony vajíček, před pubertou jich ale většina zanikne.  Se stoupajícím věkem se však snižuje kvalita uvolňovaných vajíček i jejich počet. Dalšími důležitými faktory, které přispívají ke snížení množství vajíček, jsou například kouření, životní styl, používání hormonální antikoncepce atd. Ve své studii profesor La Marca a jeho kolega došli k závěru, že ženy žijící v oblastech s vysokou hladinou znečišťujících látek v ovzduší, konkrétně oxidem dusíku, mohou mít sníženou ovariální rezervu až o tři krát. Tento vztah dále posiluje mezi znečištěním ovzduším a neplodností.

Zdroj:

Bobak, M., & Leon, D. A. (1999). Pregnancy outcomes and outdoor air pollution: an ecological study in districts of the Czech Republic 1986-8. Occupational and environmental medicine, 56(8), 539–543. doi:10.1136/oem.56.8.539

Dejmek, J., Jelínek, R., Solansky‘, I., Benes, I., & Srám, R. J. (2000). Fecundability and parental exposure to ambient sulfur dioxide. Environmental health perspectives, 108(7), 647–654. doi:10.1289/ehp.00108647

Conforti A., Mascia M., Cioffi G., De Angelis C., Coppola G., De Rosa P., Pivonello R., Alviggi C., De Placido G. (2018) Air pollution and female fertility: a systematic review of literature. Reproductive Biology and Endocrinology, 16(1): 117. doi: 10.1186/s12958-018-0433-z

European Society of Human Reproduction and Embryology. (2019, June 25). Air pollution found to affect marker of female fertility in real-life study: Decline in ovarian reserve related to particulate matter and nitrogen dioxide in atmosphere. ScienceDaily. Retrieved September 24, 2019 from www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190625181939.htm

 

sperm-and-egg-1.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading