Novinky / V Londýně poprvé použili nově patentovanou léčbu proti leukémii.

V Londýně poprvé použili nově patentovanou léčbu proti leukémii.

 

Leukémie je nádorové onemocnění postihující bílé krvinky. Léčena bývá většinou za pomoci chemoterapie nebo transplantace kostní dřeně. Tyto způsoby ale nebývají vždy úspěšné.

Novým přístupem je tzv. CAR-T terapie (z angl. chimeric antigen receptor T-cell). Funguje na principu modifikace pacientovi vlastních imunitních buněk tak, aby byly schopné rozpoznat nádorovou buňku a následně ji zničit. Imunitním buňkám je v tomto případě přidán receptor, jehož prostřednictvím nádorovou buňku rozpoznají.

Pacientovi jsou nejprve odebrány jeho vlastní imunitní buňky (konkrétně T-lymfocyty) a v laboratoři je do nich za pomoci neškodného viru vnesen gen pro receptory schopné rozpoznat konkrétní nádorové buňky. Upravené T-lymfocyty jsou pak v laboratoři namnoženy a injikovány zpět pacientovi.

Tento léčebný postup se již v klinických studiích ukázal jako velice úspěšný a nyní došlo k jeho první evropské aplikaci v rámci oficiální léčby. Lék založený na CAR-T principu registrovaný pod obchodním názvem Kymriah  je původně určen (a licencován) pro léčbu akutní lymfoidní leukémie u pacientů do 25let, u nichž selhaly všechny dosavadní možnosti léčby. Národní zdravotnická služba Velké Británie (NHS) navíc jen pár dní poté, co byl lék licencován pro použití v rámci Evropy (září 2018), oznámila, že bude léčbu hradit.

První evropská aplikace proběhla v Londýně u jedenáctiletého chlapce, kterému byly buňky odebrány v listopadu minulého roku, poté poslány do laboratoře v USA, kde došlo k jejich upravení a namnožení a kolem poloviny ledna mu byly zpět aplikovány. V laboratoři jsou aktuálně zpracovávány také imunitní buňky jedenáctileté dívky z Liverpoolu, u níž by k aplikaci mělo dojít během několika týdnů.

Do budoucna by pro občany Velké Británie měl být hrazen i lék Yescarta založený na stejném principu a určený pro dospělé pacienty trpící lymfomy.

Zdroj: BBC

Kymriah: https://www.kymriah.com/

Yescarta: https://www.yescarta.com/

 

 

blood-1813410_1920-1200x600.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading