Novinky / Qgen

Qgen

 

Moderní medicína nabízí nové možnosti v diagnostice. Výrazný pokrok v analýze lidského genomu za posledních 10 let umožňuje v mnoha případech vysoce citlivé stanovení míry genetického rizika k různým metabolickým, onkologickým, neurologickým, endokrinologickým či imunologickým nemocem. Za pokrokem stojí nové technologie, nižší náklady a globalizace, která umožňuje expertům sdílet data.

Náš projekt se snaží srozumitelným jazykem vysvětlovat genetiku, tak aby i laik problematice porozuměl. Aktuálně v rámci projektu QGEN nabízíme genetické testy k vybraným nemocem, u nichž lze dobře stanovit míru rizika.

V rámci genetického vyšetření lze podstoupit různé analýzy. Přednostně se věnujeme imunologii (snížená imunita, alergie, intolerance, autoimunita, transplantační imunologie, onkologie) a degenerativním nemocem (pohybový aparát, neurologie). Genetickým vyšetřením lze významně upřesnit diagnózu, předvídat zdravotní komplikace a nastavit preventivní opatření. Významnou léčebnou roli budou hrát v těchto oborech kmenové buňky, pro jejich nezpochybnitelný regenerativní a imunomodulační potenciál.

Velmi zajímavou oblastí je genetika a sport. Genetickým screeningem lze předejít zdravotním komplikacím souvisejícím s nadměrnou tréninkovou zátěží.

Odlehčeným tématem je člověk a evoluce. Analýzou mužského chromozomu Y a mitochondriální DNA jsme schopni stanovit evoluční stopu Vašich předků po mužské (chromozom Y) nebo ženské linii (mitochondrie). I pro odborníky je to velmi přitažlivé téma. V rámci selekčních tlaků, se historicky musely jednotlivé lidské vývojové linie adaptovat na příslušné klima, dostupnost potravy a přítomné infekce. Stanovením vývojové linie se tak dozvíte více o Vašem imunitním systému i potravinové/stravovací konstituci. Tímto tématem se zabýváme v samostatném projektu „Nutriční poradenství„.

Více informací naleznete na webových stránkách www.qgen.cz

Dotazy, podněty, nabízíme spolupráci nadšeným lékařům i badatelům.
Napište nám: info@qgen.cz


kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
info@mc-praha.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Hlavní sestra
Bc. Petra Jirků
petra.jirku@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MUDr. Radek Klubal
klubal@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  +420 246 028 543
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager
  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading